| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

ОВЕРА ЈАВНИХ ИСПРАВА
(изводи, уверења, дипломе и други документи издати од стране органа у Канади)


Канада није чланица Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправе из 1961. године, што значи да јавне исправе издате у овој земљи, за употребу у Србији (и обратно), треба да буду прописно легализоване. Амбасада Републике Србије у Отави и Генерални конзулат Републике Србије у Торонту надоверавају потпис и печат овлашћеног службеника надлежних органа Канаде.
Кад су у питању јавне исправе издате у Србији, печат и потпис овлашћеног службеника Министарства спољних послова Републике Србије надоверавају се у дипломатском представништву те земље у Србији.

 

ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋЈУ ИЛИ ИЗЈАВИ


Овера потписа на приватним исправама на српском језику (пуномоћје или изјава) за употребу у Републици Србији се врши у Генералном конзулату на основу важећег идентификационог документа Републике Србије (пасош или лична карта). Приватна исправа се потписује пред службеником у Генералном конзулату.
Конзуларна такса за оверу једног потписа износи 65 CAD. Овера потписа на другом примерку исте исправе износи 33 CAD, а овера трећег и сваког следећег примерка износи 20 CAD.  Уколико се врши овера потписа два лица на истој приватној исправи, сваки потпис се наплаћује засебно. Конзуларна такса се плаћа искључиво дебитном картицом.
Уколико давалац пуномоћја или изјаве није у могућности да лично дође у Генерални конзулат, или не поседује документа издата од стране надлежних органа Републике Србије, приватна исправа се може потписати пред канадским нотаром а потом исту је потребно оверити у Министарству иностраних послова Канаде (Department of Foreign Affairs and International Trade) у Отави, а потом у Амбасади Републике Србије у Отави.
Уколико странка поседује само важећа канадска документа странка оверава потпис код неког од јавних бележника (Notary Public) са доле наведеног списка који су депоновали свој потпис, отисак сувог жига и печата у Генералном конзулату Републике Србије - Торонто. После овере потписа од стране јавног бележника приватна исправа се мора надоверити /потпис и печат/ у Генералном конзулату ради употребе пред надлежним органима у Републици Србији.
Овера службеног печата и потписа /Јавни бележник – нотар или канадски овлашћени орган/ износи 70 CAD по печату и потпису.

 

ОВЕРА НАСЛЕДНИХ ИЗЈАВА ИЛИ ПУНОМОЋЈА У ВЕЗИ СА НЕКРЕТНИНАМА У СРБИЈИ


Пуномоћје у вези са некретнинама у Србији или наследна изјава могу бити оверени у Генералном конзулату у законом предвидјеној форми која укључује клаузулу о потврдјивању исправе (солемнизациона клаузула). Неопходно је лично присуство даваоца пуномоћја или изјаве који је потребно да се идентификује на основу важећег документа Републике Србије (пасош или лична карта). Уколико давалац пуномоћја или изјаве не поседује важећи идентификациони документ Републике Србије, идентитет се може утврдити и увидом у канадски идентификациони документ (пасош, возачка дозвола). Давалац пуномоћја или изјаве је неопходно да поднесе одговарајући текст пуномоћја или изјаве коју је сачинило квалификовано лице у Србији (адвокат, јавни бележник). Пуномоћје или изјава се потписују у Генералном конзулату. Конзуларна такса се плаћа искључиво дебитном картицом и износи 65 CAD.
Поступак овере пуномоћја или наследне изјаве са клаузулом о потврдјивању исправе може да траје преко 30 минута. Генерални конзулат препоручује да се за ову врсту услуге закаже термин путем е-маил-а или телефона. С обзиром да је неопходно лично присуство, пуномоћје или наследна изјава се могу дати у једном од дипломатско-конзуларних представништава у Канади – Амбасада Републике Србије у Отави или Генерални конзулат у Торонту.
За додатне информације у следећим случајевима молимо да контактирате Генерални конзулат:
- уколико давалац пуномоћја или наследне изјаве није способан да прочита и потпише исправу;
- уколико давалац пуномоћја или наследне изјаве не зна српски језик. Термини за оверу се заказују. 

 

ПУНОМОЋЈЕ У ФОРМИ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ЗАПИСА


Пуномоћје у вези са некретнинама у Србији у форми јавнобележничког записа сачињава се у случају продаје или куповине непокретности, када пуномоћ даје пословно неспособно лице, лице под старатељством или родитељи за малолетну децу, као И када се на основу пуномоћја може дати сагласност за упис заложног права (вансудске извршне хипотеке, најчешће када купац у Србији непокретност купује путем кредита пословне банке) може бити сачињено у Генералном конзулату. Неопходно је лично присуство даваоца пуномоћја који је потребно да се идентификује на основу важећег документа Републике Србије (пасош или лична карта). Уколико давалац пуномоћја не поседује важећи идентификациони документ Републике Србије, идентитет се може утврдити и увидом у амерички идентификациони документ (пасош, возачка дозвола). Давалац пуномоћја је неопходно да поднесе нацрт пуномоћја које је сачинило квалификовано лице у Србији (адвокат, јавни бележник). Пуномоћје се потписује у Генералном конзулату. Конзуларна такса се плаћа искључиво дебитном картицом и износи 95 CAD.
Поступак давања пуномоћја у форми јавнобележничког записа може да траје преко 30 минута. Генерални конзулат препоручује да се за ову врсту услуге закаже термин путем е-маил-а или телефона. С обзиром да је неопходно лично присуство, пуномоћје се може дати у једном од дипломатско-конзуларних представништава у Канади – Амбасада Републике Србије у Отави или Генерални конзулат у Торонту. Термини се заказују. 


УЗОРАК ИЗЈАВА И ПУНОМОЋЈА


Доњи обрасци имају сврху да послуже искључиво као узорак. Генерални конзулат нема одговорност у погледу коришћења истих, односно саветује да пуномоћје или изјава буду сачињени од стране квалификованог лица.
• Изјава о признавању очинства (MS Word формат)
• Овлашћење (MS Word формат)
• Овлашћење за моторно возило (MS Word формат)
• Овлашћење за развод брака (MS Word формат)


ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНТА


У Генералном конзулату се може оверити фотокопија документа. У том случају неопходно је дати на увид оригинални документ и копију истог.

За додатна обавештења, молимо обратите се на број телефона 416 / 483 - 1080  локал. 223

 

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ КОЈИ СУ ДЕПОНОВАЛИ ПОТПИС У ГЕНЕРАЛНОМ КОНЗУЛАТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
/ NOTARY PUBLIC /


Toronto

 • ZORAN SUSAK, Barrister & Solicitor , 71 Dutch Myrtleway, Toronto, Ontario M3B 3L2, Tel:416-590-7772 e-mail: zsusak07@gmail.com 
 • DOROTHY E. FOX, 1577 Bloor Street West, Toronto, Ontario, M6P 1A6, Tel: 416-530-0650, Fax: 416-536-3618, e-mail: dfox@sprint.ca
 • VESNA VOJVODIC, 60 St Clair Avenue East, Suite 204, Toronto, Ontario,  M4T 1N5, Tel: 416-640-4215, Fax: 416-640-4216, e-mail: vesna@vesnavojvodic.com
 • DAVID MILOSEVIC Barrister & Solicitor, 116 Simcoe Street, Suite 301, Toronto, Ontario, M5H 4E2, Phone: 416-916-1387, home Direct: 416-834-1410, fax: 866-830-5920l;  e-mail: dm@davidmilosevic.com
 • MIHAILO ARBUTINA – 222 Bay Street,  Floor 18th , Toronto, Ontario M5K 1H1; Phone: 416 777 4008; Fax: 416 865 1398;  e-mail: marbutina@aylaw.com 
 • RASTOVIĆ JASMINA - One Palace Pier Court, Suite 204, Toronto, ON, M8W 3W9, Tel: 416-255-1626, 416-255-2208, e-mail:  jasminaadvocate@yahoo.com
 • DJUKIC MARKO - 1199 The Queensway, Toronto, ON, M8Z 1R7, Tel: 416-456-8501, e-mail: marko@dukelawfirm.ca

Concord

 • CAPRARA BROWN LLP – 330 – 3300 Highway 7, Concord, ON, L4K 4M3, Phone: 416-781-9350, fax: 416-781-3628; www.cblaw.ca
 • DUNCAN JARED BROWN Phone: 416/781-9350 x 222, www.cblaw.ca ; jbrown@cblaw.ca
 • GILLIAN MARY AMANDA DINNING Phone: 416/781-9350 x 223, www.cblaw.ca ; gdinning@cblaw.ca
 • FLORENCE WAI MAN CHIU Phone: 416/781-9350 x 237, www.cblaw.ca ; fwmchiu@cblaw.ca
 • GIUSEPPE CAPRARA Phone: 416/781-9350 x 228, www.cblaw.ca ; jcaprara@cblaw.ca
 • WAYNE ANTHONY BINGHAM Phone: 416/781-9350 x 224, www.cblaw.ca ; wbingham@cblaw.ca

Mississauga

 • MILAN TOMASEVIC, Barrister and Solicitor, 2065 Dundas Street East, Suite 204, Mississauga, Ontario L4X 2W1, Tel: 416-964-9292, Fax: 416-964-5856, Cell: 416-880-2576, e-mail: milant@bellnet.ca
 • MIRAN KERT - 2065 Dundas Street East, Suite 204, Mississauga Ontario L4X 2W1, tel. 905 477 8555
 • ALEKSANDRA ZIVKOVIC, Barrister and Solicitor, 6033 Paddle Road, Mississauga, Ontario, L5N 1X8, tel. 416 434 2404, e-mail: alex@zivkovicwills.com,  WEB: zivkovicwills.com

Markham

 • MIRAN KERT - 8992 Woodbine Avenue, Markham, Ontario  L3R 0J7 tel. 905 477 8555

Stoney Creek

 • JELICA VLATKOVIC, J.Boskovic Law Firm, 31 King Street West, Stoney Creek, Ontario L8G 1H2, Tel: 905 930-8000, Fax: 905-930-8676, e-mail: jelica@jboskoviclaw.com

Hamilton

 • Wellenreiter & Wellenreiter, ANTHONY WELLENREITER, RICHARD A. WELLENREITER, WALTER R. WELLENREITER, Rastrick House, 46 Forest Avenue, Hamilton, ON, http://www.wellenreiter.ca  tel. 905 525 4520; fax 905 525 7943

Windsor

 • ANTHONY ROBERT MARIOTTI, 870 Tecumseh Road East, Windsor, Ontario, Canada, N8X 2S5, Tel: 519-258-1931, Fax: 519-973-7575, e-mail: arm.law@sympatico.ca

Kitchener

 • Justin M. Cooper, B.A., LL.B. 280 Frederick Street, Kitchener, Ontario, N2H 2N4 (P) 519-579-2250, (F) 519-745-1789; (E) justin@jclaw.ca
 • Richard A. Cooper, 280 Frederick Street, Kitchener, Ontario, N2H 2N4, Phone 519-579-2250, Fax 519-745-1789, Email richard@cooperlawyers.com

Regina

 • MARIN MICLEA, Tel:1-306-359-3132 Ext.335, Fax: 1-306-359-3372, e-mail: marin@dbklaw.com . Contact Duchin, Bayda & Kroczynski Law Firm (Marin Miclea);  2515 Victoria Avenue, Regina, Saskatchewan, S4P OT2, Tel: 1-306-359-3131.

Winnipeg

 • MITROVIC SLOBODAN –   Winnipeg ,  Manitoba – Interfaith Immigration Council; 397 Carlton Street, Winnipeg, MB, R3B 2K 9 ;  Phone office: (204) 977-1000; Fax: (204) 956-7548

За додатна обавештења, молимо обратите се на број телефона (416) 483 1080 лок.223, а комплетан ценовник конзуларних услуга можете преузети  овде


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари