| |     latinica | english  
Насловна
Царина

ЦАРИНСКА ПОТВРДА


Држављани Републике Србије који су провели на раду у Канади непрекидно најмање две године, а највише непрекидно до десет година, приликом повратка у Србију, ослобођени су плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства које увозе из иностранства (осим  на моторна возила) у року од једне године од дана повратка са рада у иностранству, до укупне вредности од 20.000 евра у динарској противвредности. Царинска потврда важи годину дана од дана издавања.

Држављани Р. Србије који су провели на раду у иностранству непрекидно 10 година или више, ослобођени су од плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства која увозе из иностранства у року од једне године од дана повратка са рада у иностранству, односно за ова лица не постоји ограничење у погледу укупне вредности која је предмет увоза.
За издавање Царинске потврде потребно је доставити следеће:
1. Важећи пасош Републике Србије,
2.Писмену изјаву у којој ће бити наведени тачан датум доласка у Канаду (дан, месец и година) и период проведен на раду у Канади (дан, месец и година),
3.Оригиналну потврду фирме (на меморандуму) о дужини трајања запослења (са тачним датумима почетка и престанка запослења), и 
о Извештај (Т-4) о плаћеном порезу, или
о Извештај социјалног осигурања о пензијском стажу или извештај о проведеном раду на  основу кога је стечено право на пензију,
4. Конзуларна такса у износу од 192 ЦАД плаћа се дебит картицом или путем Money Order-a који гласи на Consulate General of Serbia
5. Уз захтев који се шаље поштом, треба приложити адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином
Напомене:
• Потврда се не односи на ослобађање од увозних дажбина на увоз моторног возила или привредног инвентара
• На царинску потврду немају право студенти, и лица са регулисаним боравком у Канади и радном дозволом која нису била запослена непрекидно најмање две године
• Детаљније информације о царинским прописима везаним за селидбу могу се наћи на сајту Управе Царина:   www.upravacarina.rsУНОС КУЋНИХ ЉУБИМАЦА (линк хттпс://www.мфа.рс/грађани/улазак-у-србију/унос-кућних-љубимаца )

ВОЈНА ОБАВЕЗА
Информације у вези са регулисањем војне обавезе и служењем војног рока можете наћи на линку: хттпс://www.мфа.рс/грађани/услуге/војна-обавеза

ДРУГЕ КОНЗУЛАРНЕ УСЛУГЕ
За информације о осталим конзуларним услугама које пружа Генерални конзулат Републике Србије у Торонту, молимо посетите следећу страницу: хттпс://www.мфа.рс/грађани/услуге

ПУТОВАЊА ГРАЂАНА СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВОЗа информације о условима путовања држављана Републике Србије у иностранство, молимо посетите следећу страницу: хттпс://www.мфа.рс/грађани/путовање-у-иностранство

 

 

 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга