| |     ћирилица | english  
Naslovna
Ulazak u Srbiju - vize

Pre puta pročitajte ovde o opštim uslovima o ulasku u Republiku Srbiju.
Državljanima Kanade  nije potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju za boravak do 90 dana. Nosiocima kanadskih putnih isprava  za strance ili izbeglice je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju. Ako nemate pasoš Kanade, molimo da proverite ovde da li vam je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju. Za boravak duži od 90 dana, potrebno je podneti zahtev za privremeni boravak u Republici Srbiji. Više informacija o tome pročitajte ovde.

 

U Generalnom konzulatu Republike Srbije u Torontu možete podneti zahtev za izdavanje viza:

1) viza za kraći boravak (viza C)
2) viza za duži boravak (viza D)

 

VIZA ``C``

Viza za kraći boravak izdaje se za turistička, poslovna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju, kao i za potrebe tranzita preko teritorije Republike Srbije.
Neprekidni boravak, odnosno ukupno trajanje uzastopnih boravaka stranca s vizom za kraći boravak, ne može biti duži od 90 dana u vremenskom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska.
Viza za kraći boravak sa više ulazaka, izdaje se sa rokom važenja do jedne godine, a osoblju stranog diplomatskog ili konzularnog predstavništva, uz uslov reciprociteta, može se izdati i sa dužim rokom važenja.

POTREBNI DOKUMENTI:
• putna isprava koja važi najmanje 90 dana od dana izdavanja vize
• fotografija veličine 3,5 h 4,5 cm.
popunjen zahtev za vizu
• pozivno pismo
o za privatnu posetu – pozivno pismo overeno od nadležnog organa Republike Srbije
(opština ili sud)
o za poslovnu posetu – pozivno pismo kompanije u Srbiji, navodeći prirodu posla i
očekivano trajanje posete, kao i pismo kanadske kompanije  koju predstavljate
o za turističku posetu - potvrda turističke organizacije o plaćenom aranžmanu (vaučer ili
druga potvrda o uplati)
• dokaz o boravku u Kanadi (dozvola boravka, viza)
• rezervacija povratne karte ili itinerer
• dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji
• zdravstveno osiguranje
taksa za vizu

VIZA ``D``

Viza tipa D, za duži boravak izdaje se strancu za boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana. Ovaj viza izdaje se strancu koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka.

POTREBNI DOKUMENTI:
• putna isprava koja važi najmanje 90 dana od dana izdavanja vize
• fotografija veličine 3,5 h 4,5 cm.
popunjen zahtev za vizu
• dokaz o boravku u Kanadi (dozvola boravka, viza)
• rezervacija povratne karte ili itinerer (kopija vozačke i saobraćajne dozvole sa polisom osiguranja ukoliko se putuje putnički vozilom)
• dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za tranzit u Srbiji
taksa za vizu


Pored navedenih dokumenata, zavisno od svrhe putovanja, za vizu tipa D, potrebno je priložiti i sledeće:

1. ZAPOŠLJAVANJE U R. SRBIJI:
1.1. Izvod o registraciji pravnog lica, privrednog društva, sportskog kluba ili saveza ili preduzetnika u R. Srbiji;
1.2. Ugovor o radu, ugovor o delu, ugovor o poslovno-tehničkoj sradnji, sportskom angažovanju ili drugi dokument koji dokazuje radno angažovanje stranca u R. Srbiji.

2. ŠKOLOVANJE, STUDIRANJE, MEĐUNARODNA RAZMENA UČENIKA I STUDENATA, STRUČNA PRAKSA, SPECIJALIZACIJA, NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD U R. SRBIJI:
2.1. Potvrda o upisu u akreditovanu osnovnu, srednju ili visokoškolsku obrazovnu ustanovu;
2.2. Izvod iz registracije pravnog lica u R. Srbiji;
2.3. Potvrda o organizaciji stručne prakse i specijalizacije;
2.4. Izvod o registraciji naučno-istraživačke organizacije i ugovor zaključen sa naučno-istraživačkom organizacijom.

3. SPAJANJE PORODICE (bračni drug je državljanin R. Srbije):
3.1. Izvod iz Matične knjige venčanih, ne stariji od 6 meseci;
3.2. U slučaju vanbračne zajednice potrebno je uverenje o slobodnom bračnom stanju, izjave vanbračnih partnera i overene izjave dva svedoka o zajednici partnera, dokaz o zajedničkoj adresi stanovanja, izvod iz registra vanbračnih zajednica, ako imaju zajedničko dete – izvod iz Matične knjige rođenih za dete.

4. OBAVLJANJE VERSKE SLUŽBE:
4.1. Izvod o registraciji crkve ili verske zajednice u R. Srbiji;
4.2. Ugovor o radu ili pismo crkve/verske zajednice kojim se navodi da je stranac angažovan kao sveštenik ili verski službenik.

5. LEČENJE ILI MEDICINSKA NEGA:
5.1. Rešenje o registraciji zdravstvene ustanove u R. Srbiji;
5.2. Dopis zdravstvene ustanove kojim se navodi mesto i potreban period lečenja;
5.3. Rešenje o registraciji ustanove socijalne zaštite u R. Srbiji.

6. VLASNIŠTVO NAD NEPOKRETNOSTIMA:
6.1. Izvod iz lista nepokretnosti (vlasnički list);
6.2. Overen kupoprodajni ugovor ili ugovor o poklonu;
6.3. Ostavinsko rešenje ili sudska presuda.

Generalni konzulat zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.
Nepotpuni zahtevi se ne mogu uzeti u razmatranje.
Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Overa dokumenata
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari