| |     ћирилица | english  
Naslovna
Overa dokumenata

OVERA JAVNIH ISPRAVA 
(izvodi, uverenja, diplome i drugi dokumenti izdati od strane organa u Kanadi)


Kanada nije članica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprave iz 1961. godine, što znači da javne isprave izdate u ovoj zemlji, za upotrebu u Srbiji (i obratno), treba da budu propisno legalizovane. Ambasada Republike Srbije u Otavi i Generalni konzulat Republike Srbije u Torontu nadoveravaju potpis i pečat ovlašćenog službenika nadležnih organa Kanade.
Kad su u pitanju javne isprave izdate u Srbiji, pečat i potpis ovlašćenog službenika Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije nadoveravaju se u diplomatskom predstavništvu te zemlje u Srbiji.

 

OVERA POTPISA NA PUNOMOĆJU ILI IZJAVI

Overa potpisa na privatnim ispravama na srpskom jeziku (punomoćje ili izjava) za upotrebu u Republici Srbiji se vrši u Generalnom konzulatu na osnovu važećeg identifikacionog dokumenta Republike Srbije (pasoš ili lična karta). Privatna isprava se potpisuje pred službenikom u Generalnom konzulatu.
Konzularna taksa za overu jednog potpisa iznosi 65 CAD. Overa potpisa na drugom primerku iste isprave iznosi 33 CAD, a overa trećeg i svakog sledećeg primerka iznosi 20 CAD.  Ukoliko se vrši overa potpisa dva lica na istoj privatnoj ispravi, svaki potpis se naplaćuje zasebno. Konzularna taksa se plaća isključivo debitnom karticom.
Ukoliko davalac punomoćja ili izjave nije u mogućnosti da lično dodje u Generalni konzulat, ili ne poseduje dokumenta izdata od strane nadležnih organa Republike Srbije, privatna isprava se može potpisati pred kanadskim notarom a potom istu je potrebno overiti u Ministarstvu inostranih poslova Kanade (Department of Foreign Affairs and International Trade) u Otavi, a potom u Ambasadi Republike Srbije u Otavi.
Ukoliko stranka poseduje samo važeća kanadska dokumenta stranka overava potpis kod nekog od javnih beležnika (Notary Public) sa dole navedenog spiska koji su deponovali svoj potpis, otisak suvog žiga i pečata u Generalnom konzulatu Republike Srbije - Toronto. Posle overe potpisa od strane javnog beležnika privatna isprava se mora nadoveriti /potpis i pečat/ u Generalnom konzulatu radi upotrebe pred nadležnim organima u Republici Srbiji.
Overa službenog pečata i potpisa /Javni beležnik – notar ili kanadski ovlašćeni organ/ iznosi 70 CAD po pečatu i potpisu.

 

OVERA NASLEDNIH IZJAVA ILI PUNOMOĆJA U VEZI SA NEKRETNINAMA U SRBIJI

Punomoćje u vezi sa nekretninama u Srbiji ili nasledna izjava mogu biti overeni u Generalnom konzulatu u zakonom predvidjenoj formi koja uključuje klauzulu o potvrdjivanju isprave (solemnizaciona klauzula). Neophodno je lično prisustvo davaoca punomoćja ili izjave koji je potrebno da se identifikuje na osnovu važećeg dokumenta Republike Srbije (pasoš ili lična karta). Ukoliko davalac punomoćja ili izjave ne poseduje važeći identifikacioni dokument Republike Srbije, identitet se može utvrditi i uvidom u kanadski identifikacioni dokument (pasoš, vozačka dozvola). Davalac punomoćja ili izjave je neophodno da podnese odgovarajući tekst punomoćja ili izjave koju je sačinilo kvalifikovano lice u Srbiji (advokat, javni beležnik). Punomoćje ili izjava se potpisuju u Generalnom konzulatu. Konzularna taksa se plaća isključivo debitnom karticom i iznosi 65 CAD.
Postupak overe punomoćja ili nasledne izjave sa klauzulom o potvrdjivanju isprave može da traje preko 30 minuta. Generalni konzulat preporučuje da se za ovu vrstu usluge zakaže termin putem e-mail-a ili telefona. S obzirom da je neophodno lično prisustvo, punomoćje ili nasledna izjava se mogu dati u jednom od diplomatsko-konzularnih predstavništava u Kanadi – Ambasada Republike Srbije u Otavi ili Generalni konzulat u Torontu.
Za dodatne informacije u sledećim slučajevima molimo da kontaktirate Generalni konzulat:
- ukoliko davalac punomoćja ili nasledne izjave nije sposoban da pročita i potpiše ispravu;
- ukoliko davalac punomoćja ili nasledne izjave ne zna srpski jezik.

Termini se zakazuju.


PUNOMOĆJE U FORMI JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA

Punomoćje u vezi sa nekretninama u Srbiji u formi javnobeležničkog zapisa sačinjava se u slučaju prodaje ili kupovine nepokretnosti, kada punomoć daje poslovno nesposobno lice, lice pod starateljstvom ili roditelji za maloletnu decu, kao I kada se na osnovu punomoćja može dati saglasnost za upis založnog prava (vansudske izvršne hipoteke, najčešće kada kupac u Srbiji nepokretnost kupuje putem kredita poslovne banke) može biti sačinjeno u Generalnom konzulatu. Neophodno je lično prisustvo davaoca punomoćja koji je potrebno da se identifikuje na osnovu važećeg dokumenta Republike Srbije (pasoš ili lična karta). Ukoliko davalac punomoćja ne poseduje važeći identifikacioni dokument Republike Srbije, identitet se može utvrditi i uvidom u američki identifikacioni dokument (pasoš, vozačka dozvola). Davalac punomoćja je neophodno da podnese nacrt punomoćja koje je sačinilo kvalifikovano lice u Srbiji (advokat, javni beležnik). Punomoćje se potpisuje u Generalnom konzulatu. Konzularna taksa se plaća isključivo debitnom karticom i iznosi 95 CAD.
Postupak davanja punomoćja u formi javnobeležničkog zapisa može da traje preko 30 minuta. Generalni konzulat preporučuje da se za ovu vrstu usluge zakaže termin putem e-mail-a ili telefona. S obzirom da je neophodno lično prisustvo, punomoćje se može dati u jednom od diplomatsko-konzularnih predstavništava u Kanadi – Ambasada Republike Srbije u Otavi ili Generalni konzulat u Torontu. Termini se zakazuju.
 

UZORAK IZJAVA I PUNOMOĆJA

Donji obrasci imaju svrhu da posluže isključivo kao uzorak. Generalni konzulat nema odgovornost u pogledu korišćenja istih, odnosno savetuje da punomoćje ili izjava budu sačinjeni od strane kvalifikovanog lica.
• Izjava o priznavanju očinstva (MS Word format)
• Ovlašćenje (MS Word format)
• Ovlašćenje za motorno vozilo (MS Word format)
• Ovlašćenje za razvod braka (MS Word format)
 

OVERA FOTOKOPIJE DOKUMENTA

U Generalnom konzulatu se može overiti fotokopija dokumenta. U tom slučaju neophodno je dati na uvid originalni dokument i kopiju istog.


Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se na broj telefona 416 / 483 - 1080  lokal. 223

 

JAVNI BELEŽNICI KOJI SU DEPONOVALI POTPIS U GENERALNOM KONZULATU REPUBLIKE SRBIJE

/ NOTARY PUBLIC /

Toronto

 • ZORAN SUSAK, Barrister & Solicitor , 71 Dutch Myrtleway, Toronto, Ontario M3B 3L2, Tel:416-590-7772 e-mail: zsusak07@gmail.com  
 • DOROTHY E. FOX, 1577 Bloor Street West, Toronto, Ontario, M6P 1A6, Tel: 416-530-0650, Fax: 416-536-3618, e-mail: dfox@sprint.ca
 • VESNA VOJVODIC, 60 St Clair Avenue East, Suite 204, Toronto, Ontario,  M4T 1N5, Tel: 416-640-4215, Fax: 416-640-4216, e-mail: vesna@vesnavojvodic.com
 • DAVID MILOSEVIC Barrister & Solicitor, 116 Simcoe Street, Suite 301, Toronto, Ontario, M5H 4E2, Phone: 416-916-1387, home Direct: 416-834-1410, fax: 866-830-5920l;  e-mail: dm@davidmilosevic.com
 • MIHAILO ARBUTINA – 222 Bay Street,  Floor 18th , Toronto, Ontario M5K 1H1; Phone: 416 777 4008; Fax: 416 865 1398;  e-mail: marbutina@aylaw.com  
 • RASTOVIĆ JASMINA - One Palace Pier Court, Suite 204, Toronto, ON, M8W 3W9, Tel: 416-255-1626, 416-255-2208, e-mail:  jasminaadvocate@yahoo.com
 • DJUKIC MARKO - 1199 The Queensway, Toronto, ON, M8Z 1R7, Tel: 416-456-8501, e-mail: marko@dukelawfirm.ca

Concord

 • CAPRARA BROWN LLP – 330 – 3300 Highway 7, Concord, ON, L4K 4M3, Phone: 416-781-9350, fax: 416-781-3628; www.cblaw.ca
 • DUNCAN JARED BROWN Phone: 416/781-9350 x 222, www.cblaw.ca ; jbrown@cblaw.ca 
 • GILLIAN MARY AMANDA DINNING Phone: 416/781-9350 x 223, www.cblaw.ca ; gdinning@cblaw.ca
 • FLORENCE WAI MAN CHIU Phone: 416/781-9350 x 237, www.cblaw.ca ; fwmchiu@cblaw.ca
 • GIUSEPPE CAPRARA Phone: 416/781-9350 x 228, www.cblaw.ca ; jcaprara@cblaw.ca
 • WAYNE ANTHONY BINGHAM Phone: 416/781-9350 x 224, www.cblaw.ca ; wbingham@cblaw.ca

Mississauga

 • MILAN TOMASEVIC, Barrister and Solicitor, 2065 Dundas Street East, Suite 204, Mississauga, Ontario L4X 2W1, Tel: 416-964-9292, Fax: 416-964-5856, Cell: 416-880-2576, e-mail: milant@bellnet.ca
 • MIRAN KERT - 2065 Dundas Street East, Suite 204, Mississauga Ontario L4X 2W1, tel. 905 477 8555
 • ALEKSANDRA ZIVKOVIC, Barrister and Solicitor, 6033 Paddle Road, Mississauga, Ontario, L5N 1X8, tel. 416 434 2404, e-mail: alex@zivkovicwills.com,  WEB: zivkovicwills.com 

Markham

 

 • MIRAN KERT - 8992 Woodbine Avenue, Markham, Ontario  L3R 0J7 tel. 905 477 8555

Stoney Creek

 • JELICA VLATKOVIC, J.Boskovic Law Firm, 31 King Street West, Stoney Creek, Ontario L8G 1H2, Tel: 905 930-8000, Fax: 905-930-8676, e-mail: jelica@jboskoviclaw.com 

Hamilton

 • Wellenreiter & Wellenreiter, ANTHONY WELLENREITER, RICHARD A. WELLENREITER, WALTER R. WELLENREITER, Rastrick House, 46 Forest Avenue, Hamilton, ON, http://www.wellenreiter.ca  tel. 905 525 4520; fax 905 525 7943 

Windsor

 • ANTHONY ROBERT MARIOTTI, 870 Tecumseh Road East, Windsor, Ontario, Canada, N8X 2S5, Tel: 519-258-1931, Fax: 519-973-7575, e-mail: arm.law@sympatico.ca 

Kitchener

 • Justin M. Cooper, B.A., LL.B. 280 Frederick Street, Kitchener, Ontario, N2H 2N4 (P) 519-579-2250, (F) 519-745-1789; (E) justin@jclaw.ca
 • Richard A. Cooper, 280 Frederick Street, Kitchener, Ontario, N2H 2N4, Phone 519-579-2250, Fax 519-745-1789, Email richard@cooperlawyers.com

Regina

 • MARIN MICLEA, Tel:1-306-359-3132 Ext.335, Fax: 1-306-359-3372, e-mail: marin@dbklaw.com . Contact Duchin, Bayda & Kroczynski Law Firm (Marin Miclea);  2515 Victoria Avenue, Regina, Saskatchewan, S4P OT2, Tel: 1-306-359-3131.

Winnipeg

 • MITROVIC SLOBODAN –   Winnipeg ,  Manitoba – Interfaith Immigration Council; 397 Carlton Street, Winnipeg, MB, R3B 2K 9 ;  Phone office: (204) 977-1000; Fax: (204) 956-7548

 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se na broj telefona 416 483 1080 lok.223, a kompletan cenovnik konzularnih usluga možete preuzeti  ovde


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Overa dokumenata
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari