| |     ћирилица | english  
Naslovna
Posetite Srbiju
SIEPA

 

   
 
Kontakt

Radno vreme

Ponedeljak - Petak: 9:00 - 17:00 časova
Konzularno odeljenje (rad sa strankama): 10:00 - 13:00 časova

Praznici

Adresa
40 Eglinton Avenue East, 7th floor, unit 701
Toronto, ON, M4P 3A2 (
Lokacija-Mapa)

Telefon: +1 (416)483-1080

Faks:       +1 (416)483-1847

Е-mail: gkrstoronto@rogers.com

 

Konzularna nadležnost    |     Počasni konzuli

________________________________________________________________         Drаgi zеmlјаci i pоsеtiоci,

              Hvаlа štо sе sе оdlučili dа pоsеtitе Intеrnеt prеzеntаciјu Gеnеrаlnоg kоnzulаtа Rеpublikе Srbiје u Тоrоntu.
              Ukоlikо živitе i rаditе u Оntаriјu, Маnitоbi ili Sаskаčuаnu, mоžеtе sе оbrаtiti vаšеm Gеnеrаlnоm kоnzulаtu u Тоrоntu u vеzi sа svim pitаnjimа о Srbiјi i kоnzulаrnim uslugаmа, uklјučuјući i izdаvаnjе vizа zа ulаzаk u Rеpubliku Srbiјu.
              Intеrеnt prеzеntаciја nudi širоk spеktаr infоrmаciја о kоnzulаrnim, društvеnim, pоlitičkim, еkоnоmskim, kоmеrciјаlnim i kulturnim dоgаđаnjimа.
              Infоrmаciје о srpskim klubоvimа i udružеnjimа, kоја sе nаlаzе nа јurisdikciјskоm pоdručјu Gеnеrlаnоg kоnzulаtа Rеpublikе Srbiје u Тоrоntu su tаkоđе dоstupnе.
              Vаši kоmеntаri i pоvrаtnе infоrmаciје о nаšim kоnzulаrnim uslugаmа su dоbrоdоšlе.  Rаdi dаlјеg unаprеđеnjа rаdа Gеnеrаlnоg kоnzulаtа u оblаsti pružаnjа kоnzulаrnih uslugа,  Vаšе primеdbе, prеdlоzi i idеје su vrlо vаžni zа nаs.  Zаtо vаs mоlim dа nаs kоntаktirаtе putеm nаšеg mејlа ili prеkо brојеvа nаših tеlеfоnа, kојi sе mоgu prоnаći nа Intеrnеt prеzеntаciјi Gеnеrаlnоg kоnzulаtа ili zаpisivаnjеm vаših imprеsiја u Knjigu utisаkа, u prоstoriјаmа Gеnеrаlnоg kоnzulаtа.
              Моlim vаs, tаkоđе dа, rаdi bоlјеg upоznаvаnjа vаšе zеmlје i stаrе dоmоvinе, nаšе Srbiје, pоsеtitе Intеrnеt pоrtаl http://culture.serbia.travel.
              Nајiskrеniје sе nаdаm dа ćе Intеrnеt prеzеntаciја Gеnеrаlnоg kоnzulаtа Rеpublikе Srbiје u Тоrоntu, kао i pružеnе kоnzulаrnе uslugе, biti Vаšе prаktičnо i lеpо iskustvо. 
              Iskrеnо Vаš,
                                                                                                                        Vаsiliје Pеtkоvić
                                                                                                                        gеnеralni kоnzul

 

________________________________________________________________________________________________

IZDAVANJE PASOŠA REPUBLIKE SRBIJE

                         Generalni konzulat Republike Srbije u Torontu prilikom prijema zahteva za izdavanje pasoša Republike Srbije, do sada je prihvatao izvode iz matičnih knjiga rođenih (IMKR, rodne listove) koji su izdavani u bivšim republikama SFRJ, za lica koja nisu izvršila upis u matične knjige rođenih Republike Srbije.
                            Imajući u vidu da se u narednom periodu 2018-2019. godine, očekuje povećan broj zahteva građana za zamenu pasoša Republike Srbije, obaveštavamo vas da, ukoliko u prethodnom periodu niste izvršili upis u matičnu knjigu rođenih Republike Srbije, učinite to bez odlaganja, budući da će policijske uprave, koje budu rešavale po zahtevima za pasoše, zahtevati podatke o izvršenom upisu u matične knjige koje se vode na teritoriji Republike Srbije.

________________________________________________________________________________________________

NASLEDNE IZJAVE I PUNOMOĆJA

Imajući u vidu da se za overu naslednih izjava i punomoćja čiji je predmet promet nepokretnosti, određeni broj stranaka i dalje obraća kanadskim javnim beležnicima, skrećemo pažnju da usled izmena u proceduri, naslednu izjavu u vezi sa ostavinskim postupkom koji se vodi u R. Srbiji, kao i punomoćja za promet nepokretnosti (kupoprodaja, poklon i sl.) možete, na teritoriji Kanade,  overiti samo u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Torontu i Ambasadi Republike Srbije u Otavi.
Detaljne informacije možete pronaći na stranici

_______________________________________________________________________________________________

OBAVEZE VOJNIH OBVEZNIKA KOJI BORAVE U INOSTRANSTVU

                Lica koja borave na konzularnom području Generalnog konzulata R. Srbije u Torontu podležu obavezi uvođenja u vojnu evidenciju. Uvođenjem u vojnu evidenciju vojni obveznik je regulisao vojnu obavezu.
                U cilju regulisanja vojne obaveze, u vojnu evidenciju Generalnog konzulata R. Srbije u Torontu uvodi se:
- lice koje stalno boravi u inostranstvu, u kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godina, kao i lice starijeg godišta koje iz bilo kojeg razloga nije uvedeno u vojnu evidenciju.
- lice koje je otputovalo u inostranstvo na boravak duži od jedne godine. To lice je dužno da se u roku od 30 dana od prelaska državne granice prijavi nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.
                Za uvođenje u vojnu evidenciju podnose se sledeća dokumenta: 
- kopija pasoša Republike Srbije
- dokaz o adresi u Kanadi (identifikacioni dokumet sa adresom stanovanja, npr. vozačka dozvola)
- popunjen formular za uvođenje u vojnu evidenciju (prijavaVO.doc).
- konzularni troškovi u iznosu od 4 dolara se plaćaju isključivo debit karticom

                Za državljanina Republike Srbije koji nije služio vojni rok, Centar Ministarstva odbrane Republike Srbije za lokalnu samoupravu će, po službenoj dužnosti, doneti rešenje o prevođenju u rezervni sastav kada to lice navrši 30 godina.Rešenje o prevođenju u rezervni sastav za državljanina mlađeg od 27 godina biće dato na njegov zahtev pod uslovom da ispunjava uslove iz člana 44 i 66, stav 4 Zakona o radnoj, vojnoj i materijanoj obavezi.
                Ako je lice koje poseduje dvojno državljanstvo odslužilo vojni rok u drugoj zemlji čije državljanstvo poseduje, može podneti zahtev za prevođenje u rezervni sastav Vojske Republike Srbije.

____________________________________________________________________________________________

                                   


 
 
 
Odluka o ukidanju viza za gradjane Jermenije

Obaveštavamo da je Vlada Republike Srbije 24. oktobra 2019. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Jermenije. Na osnovu Odluke, nosioci običnih pasoša R. Jermenije mogu, bez vize, da borave na teritoriji R. Srbije najviše 90 dana u periodu od 180 dana, računajući od datuma prvog ulaska. Odluka stupa na snagu 2. novembra 2019. godine.


ODLUKA O SUFINANSIRANJU PROJEKATA DIJASPORE I SRBA U REGIONU

            Obaveštavamo da su 19. juna  2019. godine, donete Odluke o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u reoginu.
            Odluke o sufinansiranju projekata mogu da se preuzmu na sledećim elektronskim adresama:

http://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/ODLUKA-DIJASPORA-2019.pdf

http://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/ODLUKA-REGION-2019.pdf

______________________________________________________________________________________________


CEREMONIJA PODIZANJA ZASTAVE REPUBLIKE SRBIJE ISPRED PARLEMNTA ONTARIJA

                  Povod za održavanje ceremonije podizanja državne zastave Republike Srbije je dolazak i naseljavanje prvih Srba u Ontario i grad Toronto. Ovaj događaj predstavlja sponu između prvih srpskih doseljenika, vas kao njihovih naslednika koji živite i radite u Kanadi i matice zemlje Srbije koju nijedna generacija iseljenika nije zaboravila, već je ostala u tesnoj vezi, pomažući i čuvajući sećanje na svoje poreklo.
                 Od prvih doseljenika pa sve do današnjih generacija izgradila se organizovana, obrazovana i osvešćena srpska zajednica, koja svojom očuvanom kulturom i identitetom doprinosi razvoju Kanade, ali u isto vreme, pravi neraskidivu sponu između Kanade i Srbije i srpskih zemalja.
                 Prema zvaničnim podacima ontarijske asocijacije multi-kulturalnog i istorijskog registra, kao i statističkog zavoda Kanade, prvi Srbi su se doselili početkom 20. veka. Oni su radili uglavnom na severu provincije, a prema istorijsko-statističkim podacima, zabeleženo je da je prvi Srbin, koji se naselio u Toronto bio izvesni Sremac Herceg u avgustu 1903. godine, događaj koji smo izabrali da obeležimo podizanjem državne zastave Republike Srbije. Prva parohija SPC u Ontariju je osnovana u Hamiltonu 1913. godine.
                 Zbog konstanog uvećavanja srpske zajednice u Ontariju, ukazala se potreba za otvaranjem genrelanog konzulata.
                 Prvi jugoslovenski generalni konzulat u Torontu, otvoren je 1953. godine, koji je u to vreme zastupao interese SFRJ, a konačno, posle raspada savezne države i zajednice Srbije i Crne Gore, počev od 5. juna 2006. započinje sa radom Generalni konzulat Republike Srbije u Torontu, služeći građanima Republike Srbije i svim Srbima koji žive i rade na jurisdikcionom području ovog GK.
                 Zahvaljujući patriotizmu, istrajnosti i opredeljenosti srpske zajednice u Ontariju i Kanadi, u Torontu je 26. oktobra 2004. jedna ulica dobila ime "Beogradske bašte" ili ``Beograd Gardens``, čime je ukazano poštovanje glavnom gradu Republike Srbije. Spomenik jednom od najvećih svetskih naučnika Srbinu Nikoli Tesli na Nijagarinim vodopadima podignut je 9. jula 2006.godine, a u julu mesecu 2016. godine, jedan od najvećih bulevara u Hamiltonu je, takođe, dobio naziv po ovom srpskom i svetskom naučniku.
                 Savremena srpska zajednica u Ontariju ima dobru organizacionu šemu koja se ogleda u postojanju eparhije Kanadske, mnoštvu udruženja, organizacija, asocijacija, kulturno-umetničkih društava, humanitarnih organizacija, sportskih društava, auto i moto klubova i svaka na svoj način obeležava, čuva i promoviše osnovne srpske vrednosti.
Srpska zajednica u Ontariju spada u grupu i najaktivnijih srpskih zajednica u svetu. O tome govore mnoga priznanja koja su organizacije i pojedinci dobili kao nagradu za njihova ostvarenja, ali i kao podstrek za njihov dalji rad.
Samo ove godine, KPZS je dodelila šest priznanja i to zlatne značke Dragani Varaklić, predsednici SKUD Oplenac i predsednici humanitarne organizacije Stara Raška, Jasmini Vučurović, dirigentu hora Kir Stefan Srbin,Rajko Radojević, profesor istorije, Gordani Laković, književnici i humanitarnom radniku, dok su povelje KPZS dodeljene Akademiji srpske narodne igre i dnevnom listu „Novine“ iz Toronta.
                Srpska zajednica u Ontariju može da se podiči sa nekoliko reprezentativnih KUD i horova, čiji su nastupi na profesionalnom nivou: SKUD Oplenac, Akademija srpske narodne igre, hor Kir Stefan Srbin, hor Sveti Arsenije Sremac iz Vitbija, kao i druga umetnička društva širom Ontarija. Svi oni zajedničkim snagama doprinose neospornom i sve snažnijem prisustvu srpske zajednice u kanadskom društvu i svojim aktivnostima promovišu srpsko nasleđe i kulturu na najlepši mogući način.  GK RS u Totontu se, takođe, trudi da zajedno sa srpskom zajednicom doprinese svojim aktivnostima promociji srpskog kultuno-istorijskog nasleđa. Od sredine 2017. godine do danas, GK je ustanovio četiri događaja koja su dobila ili će dobiti karakter godišnjih manifestacija. U novembru 2017. i 2018. godine u saradnji sa SNA, započeli smo sa obeležavanjem Dana primirja u Prvom svetskom ratu, podsećajući na učešće kanadskog medicinskog korpusa na Solunskom frontuna Medicinskom fakultetu Univerzitta u Torontu. Sa eparhijom Kanadskom, GK je u februaru 2018. organizovao je zajedničku svečanost Svetosavske akademije i Dana državnosti R. Srbije u Izabel Bejder teatru, a u martu ove 2019. godine, u Kulturnom centru hrama „Sabora svih srpskih svetitelja“ u Misisagi, GK RS je ponovo u saradnji sa eparhijom Kanadskom, ali i uz svesrdnu pomoć grupe entuzijasta iz srpske zajednice, koji su zaslužni i za današnju manifestaciju, ogranizovan je veoma dobro posećen prijem povodom Dana državnosti RS.
                 Povodom Dana pobede 9. maja ove godine GK je položio venac i odao poštu nevino nastradalima u Drugom svetskom ratu u jevrejskom spomeničkom kompleksu u Erl Bejls parku u Nort Jorku, u kojem je pored naziva svih koncentracionih logora, ispisan i naziv koncentracionog logora Jasenovac. U spomeničkom kompleksu je na jednom od spomen zidova postavljena i sprska zastava zahvaljujući porodici Jovanović.
                Ono što je, međutim, najvažnije, sve ove manifestacije su realizovane zajedničkim snagama eparhije Kanadske, srpske zajednice i GK što predstavlja dobitnu formulu uspeha: crkva, narod, država. Zajedno smo jači i to je u duhu sa našim nacionalnim sloganom na koji bi uvek trebalo da se pozivamo: "Samo sloga Srbina spašava".

____________________________________________________________________________________________


Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova