| |     ћирилица | english  
Naslovna
Posetite Srbiju
SIEPA

 

   
 
Kontakt

Radno vreme

Ponedeljak - Petak: 9:00 - 17:00 časova
Konzularno odeljenje (rad sa strankama): 10:00 - 13:00 časova

Praznici

Adresa
40 Eglinton Avenue East, 7th floor, unit 701
Toronto, ON, M4P 3A2 (
Lokacija-Mapa)

Telefon: +1 (416)483-1080

Faks:       +1 (416)483-1847

Е-mail: gkrstoronto@rogers.com

 

Konzularna nadležnost    |     Počasni konzuli


            Drаgi zеmlјаci i pоsеtiоci,

              Hvаlа štо sе sе оdlučili dа pоsеtitе Intеrnеt prеzеntаciјu Gеnеrаlnоg kоnzulаtа Rеpublikе Srbiје u Тоrоntu.
              Ukоlikо živitе i rаditе u Оntаriјu, Маnitоbi ili Sаskаčuаnu, mоžеtе sе оbrаtiti vаšеm Gеnеrаlnоm kоnzulаtu u Тоrоntu u vеzi sа svim pitаnjimа о Srbiјi i kоnzulаrnim uslugаmа, uklјučuјući i izdаvаnjе vizа zа ulаzаk u Rеpubliku Srbiјu.
              Intеrеnt prеzеntаciја nudi širоk spеktаr infоrmаciја о kоnzulаrnim, društvеnim, pоlitičkim, еkоnоmskim, kоmеrciјаlnim i kulturnim dоgаđаnjimа.
              Infоrmаciје о srpskim klubоvimа i udružеnjimа, kоја sе nаlаzе nа јurisdikciјskоm pоdručјu Gеnеrlаnоg kоnzulаtа Rеpublikе Srbiје u Тоrоntu su tаkоđе dоstupnе.
              Vаši kоmеntаri i pоvrаtnе infоrmаciје о nаšim kоnzulаrnim uslugаmа su dоbrоdоšlе.  Rаdi dаlјеg unаprеđеnjа rаdа Gеnеrаlnоg kоnzulаtа u оblаsti pružаnjа kоnzulаrnih uslugа,  Vаšе primеdbе, prеdlоzi i idеје su vrlо vаžni zа nаs.  Zаtо vаs mоlim dа nаs kоntаktirаtе putеm nаšеg mејlа ili prеkо brојеvа nаših tеlеfоnа, kојi sе mоgu prоnаći nа Intеrnеt prеzеntаciјi Gеnеrаlnоg kоnzulаtа ili zаpisivаnjеm vаših imprеsiја u Knjigu utisаkа, u prоstoriјаmа Gеnеrаlnоg kоnzulаtа.
              Моlim vаs, tаkоđе dа, rаdi bоlјеg upоznаvаnjа vаšе zеmlје i stаrе dоmоvinе, nаšе Srbiје, pоsеtitе Intеrnеt pоrtаl http://culture.serbia.travel.
              Nајiskrеniје sе nаdаm dа ćе Intеrnеt prеzеntаciја Gеnеrаlnоg kоnzulаtа Rеpublikе Srbiје u Тоrоntu, kао i pružеnе kоnzulаrnе uslugе, biti Vаšе prаktičnо i lеpо iskustvо. 
              Iskrеnо Vаš,
                                                                                                                        Vаsiliје Pеtkоvić
                                                                                                                        gеnеralni kоnzul

 

________________________________________________________________________________________________

IZDAVANJE PASOŠA REPUBLIKE SRBIJE

                         Generalni konzulat Republike Srbije u Torontu prilikom prijema zahteva za izdavanje pasoša Republike Srbije, do sada je prihvatao izvode iz matičnih knjiga rođenih (IMKR, rodne listove) koji su izdavani u bivšim republikama SFRJ, za lica koja nisu izvršila upis u matične knjige rođenih Republike Srbije.
                            Imajući u vidu da se u narednom periodu 2018-2019. godine, očekuje povećan broj zahteva građana za zamenu pasoša Republike Srbije, obaveštavamo vas da, ukoliko u prethodnom periodu niste izvršili upis u matičnu knjigu rođenih Republike Srbije, učinite to bez odlaganja, budući da će policijske uprave, koje budu rešavale po zahtevima za pasoše, zahtevati podatke o izvršenom upisu u matične knjige koje se vode na teritoriji Republike Srbije.

________________________________________________________________________________________________

NASLEDNE IZJAVE I PUNOMOĆJA

Imajući u vidu da se za overu naslednih izjava i punomoćja čiji je predmet promet nepokretnosti, određeni broj stranaka i dalje obraća kanadskim javnim beležnicima, skrećemo pažnju da usled izmena u proceduri, naslednu izjavu u vezi sa ostavinskim postupkom koji se vodi u R. Srbiji, kao i punomoćja za promet nepokretnosti (kupoprodaja, poklon i sl.) možete, na teritoriji Kanade,  overiti samo u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Torontu i Ambasadi Republike Srbije u Otavi.
Detaljne informacije možete pronaći na stranici

_______________________________________________________________________________________________

Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije

Zakonom o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije, koji je u primeni od 3. aprila 2018. godine, propisano je da u državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike ranije SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koji na dan 31. decembra 2016. godine i na dan podnošenja zahteva ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji.

Zahtev je moguće podneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu navedenog zakona, odnosno do 3. aprila 2019. godine.  

________________________________________________________________________________________________

              GENERALNI KONZUL REPUBLIKE SRBIJE U TORONTU VASILIJE PETKOVIĆ SA ZVANIČNICIMA 

                                                                       KANADE I PROVINCIJE ONTARIO

                                   

Nj.E. Elizabet Doudsvel, guverner provincije Ontario; Nj.E. Daglas Ford, premijer Ontarija; Nj.E. Ted Arnot, predsedavajući Parlamenta Ontarija; MP Bob Bratina; MPP Tom rakočević; G-din Džon Tori, gradonačelnik Toronta

                           


 
 
 
"Desete konferencije medicinske dijaspore“ u Beogradu, od 20. do 22. juna 2019. godine

           Pod pokroviteljstvom NJ.K.V. princa Aleksandra i NJ.K.V princeze Katrine u toku je proces organizovanja „Desete konferencije medicinske dijaspore“, u Beogradu od 20. do 22. juna 2019. godine.
           Cilj Konferencije je da se srpski lekari iz inostranstva i međunarodni medicinski stručnjaci okupe u misiji podrške srpskom zdravstvenom sistemu promovišući solidarnost, prijateljstvo i razmenu znanja.
           Pored Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, partneri u organizaciji Konferencije su i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Svetska zdravstvena organizacija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Univerzitetska dečija klinika, Lekarska komora Srbije i Kraljevski medicinski odbor.
           Svečano otvaranje Konferencije predviđeno je u hotelu „Hilton“ u Beogradu, u četvrtak 20. juna 2019. godine u 9:00 sati. Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar spoljnih poslova gospodin Ivica Dačić zvanično će se obratiti lekarima koji prisustvuju Konferenciji.
           Prijem za sve učesnike Konferencije biće održan 20. juna 2019. godine u Kraljevskom dvoru, nakon čega sledi večera u čast predavača i partnera u organizaciji manifestacije.
           Vebsajt „Desete konferencije medicinske dijaspore“ nalazi se na internet adresi www.sdm.rs.

___________________________________________________________________________________________________


Konkurs za sufinansiranje projekata za dijasporu Ministarstva spoljnih poslova

Konkurs za sufinansiranje projekata za dijasporu

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, koji će trajati od 13. marta do 01. aprila 2019. godine.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj:
1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta;
2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore.
Na konkursu učestvuju projekti koji se mogu svrstati u jednu od sledećih OBLASTI:
Na prijavnom formularu obavezno je naznačiti oblast skraćenom formulacijom oblasti.
Podrška organizaciji škola, kampova i edukativnih radionica namenjenih dečjem i omladinskom uzrastu – skraćeno: ŠKOLE.
Podrška izradi i akviziciji udzbenika, knjiga i didaktičkih sredstava namenjenih školama i bibliotekama Srba izvan matične države – skraćeno: KNjIGE.
Podrška organizovanju manifestacija, omladinsko – sportskih i kulturno – umetničkih događaja i priredbi u inostranstvu i matičnoj državi– skraćeno: MANIFESTACIJE.
Podrška projektima medija, medijske pismenosti i digitalne komunikacije koji su namenjeni Srbima izvan matične države – skraćeno: KOMUNIKACIJA.
Podrška projektima izdavačke i knjižarske delatnosti koji jačaju veze i matične države i Srba u inostranstvu – skraćeno: IZDAVAŠTVO.
Podrška projektima koji doprinose zaštiti prava i interesa državljana R. Srbije i Srba izvan matične države (pravna pomoć, statusna podrška u matičnoj i državi prijema, podrška organizovanju, istraživanja) – skraćeno: STATUS.
Podrška projektima koji doprinose unapređenju ekonomske saradnje R. Srbije i Srba izvan matične države – skraćeno: EKONOMIJA.

Pravo učešća na konkursu imaju:
1) organizacije u dijaspori;
2) organizacije čije je sedište u  Republici Srbiji.
Pravo učešća na konkursu nemaju:
1) direktni ili indirektni korisnici budzetskih sredstava;
2) pojedinci;
3) privredni subjekti.

Obavezna dokumentacija:
Podnosioci projekata OBAVEZNO dostavljaju sledeću DOKUMENTACIJU:
Popunjen Obrazac 1 – za prijavu i pisanje predloga projekta (sastavni deo ovog obrasca je Prijava, Predlog projekta i Izjava o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka u obrascima za prijavu –potpisana od strane ovlašćenog lica u organizaciji koja je podnosilac projekta)
Popunjen Obrazac 2 – predlog budzeta projekta
Rešenje o upisu u registar organizacija, ili drugi odgovarajući akt, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa propisima države u kojoj deluje; organizacije registrovane van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostave Rešenje ili drugi odgovarajući akt, preveden na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik;

Za organizacije čije je sedište registrovano u Republici Srbiji, provera    statusa se vrši službenim putem preko zvaničnog sajta organa za registraciju, sa danom prijema prijave na konkurs.

Za organizacije iz inostranstva uz prijavnu dokumentaciju potrebno je dostavljanje instrukcije za devizne uplate iz banke u kojoj organizacija ima otvoren račun (nije dovoljno samo popuniti SWIFT i IBAN u obrazcu prijave), sa identifikacionim podacima organizacije i upisanim podacima o ovlašćenom licu za raspolaganje sredstvima, koji se slažu sa podacima nevedenim u prijavi, ne stariju od 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Napomena: Eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu dostavljaju fotokopiju potvrde o upisu u Registar crkava i verskih zajednica. Crkvene jedinice u okviru eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu, pored potvrde o upisu u registar Eparhije, dostavljaju i potvrdu te Eparhije da jedinica ima svojstvo pravnog lica u smislu autonomnih propisa SPC.

Poželjna prateća dokumentacija:
Protokol ili ugovor o partnerstvu u slučaju partnerstva više udruženja, koji jasno definiše uloge i odgovornosti svakog partnera;
Pisma preporuke od diplomatsko konzularnog predstavništva na čijoj se teritoriji konzularne nadležnosti projekat realizuje;
Ostala pisma preporuke.

Realizacija projekata predviđena je do 28. februara 2020. godine.
Svi obrasci su dostupni na internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs.
Konkurs se objavljuje na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs. 13. marta 2019. godine, i u listu ,,Vesti”.

Rok i način dostavljanja projekata:
Zainteresovani su dužni da projekte dostave najkasnije do 01. aprila 2019. godine, u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Za konkurs za dijasporu”, uz navođenje oblasti konkursa, u skladu sa obrascem za prijavu i pisanje projekta, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Kneza Miloša 24-26, 11000 Beograd, lično ili poštom preporučeno. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za ovaj Konkurs iznosi do 50.201.000 (slovima: pedeset milionadvesta jedna hiljada ) dinara i to: 5.000.000. (slovima: pet miliona) dinara za programske aktivnosti 0001 i 45.201.000 (slovima: četrdeset pet miliona dvesta jedna hiljada) dinara za programske aktivnosti 0002.

Organizacija koja se prijavljuje na Konkurs može aplicirati samo sa jednim projektnim predlogom.
Obrazac za prijavu i pisanje predloga projekta i Obrazac predloga budzeta projekta potrebno je popuniti čitko, štampanim slovima ili otkucati na pisaćoj mašini ili personalnom računaru, na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.
Smernice za podnosioce predloga projekata sadrže detaljne kriterijume i prioritete na osnovu kojih će se projekti ocenjivati, kao i informacije o načinu pripreme i podnošenja projektnog predloga. Smernice za podnosioce predloga projekta čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

Predata prijava i druga dokumentacija ostaje trajno u arhivi Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i ne vraća se podnosiocima.

Ministar će formirati konkursnu komisiju koja će razmatrati pristigle  projekte i utvrditi predlog Odluke za sufinansiranje projekata. Rezultati Konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs.
________________________________________________________________________________________________


Prijem povodom Dana državnosti Republike Srbije u Misisagi, februar/mart 2019

Povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije, Generalni konzulat Repuiblike Srbiju Torontu, organizovao je prijem sa koktelom u Srpskom kulturnom centru pri „Hramu svih srpskih svetitelja“, 4. marta 2019. godine od 7- 9:30 časova.                                                             

Prijemu su prisustvovali vladika kanadske eparhije dr Mitrofan sa sveštenicima, ministar rudarstva i energetike Republike Srbije Aleksandar Antić sa delegacijom, ambasador RS u Kanadi Mihailo Papazoglu, ambasador Kanade u RS Kati Čaba, poslanik ontarijskog Parlamenta Tom Rakočević, potpukovnik kanadske policije Nensi Sju, članovi konzularnog kora, kao i brojni, ugledni članovi srpske dijaspore, predstavnici udruženja, asocijacija, humanitarnih organizacija. Prijemu je prisustvovao i predsednik Srpske nacionalne akademije u Kanadi Ž. Brestovac, dobitnik zlatne medalje na osnovu Ukaza predsednika R. Srbije, brojni novinari najvažnijih srpskih medija u Ontariju „Srpska televizija Toronto“, „Novine“, „SAN“, „Vesti“, „Istočnik“ i dr.                                             

Organizaciju prijema, podržao je klub sponzora, koji je za ovu priliku osnovan na inicijativu GK V. Petkovića, a članovi kluba su vlasnici kompanija: Modular Homes, Advanced Coatings, Zoran Kitchens and Bath INC, Delta B Electronic INC, 747 Travel Toronto, JIT Road Transportation, Pirlitor Machine and Tool LTD, Zoran Properties INC, Wyndham Street Investments INC, Interex Constructions INC, Esbee Construction CORP i Royal Meats Barbeque. Svečanosti su prisustvovali i drugi kanadski i srpski privrednici, kao i predsednik i članovi kanadsko-srpskog udruženja privrednika “CANSEE” (Canadian Serbian Business Association).                                                                                         

Nakon što je hor „Sveti Sava“ otpevao srpsku i kanadsku himnu i vladika dr Mitrofan blagoslovio prisutne,                  Generlani konzulat V. Petković je, kao domaćin proslave, pozdravio ugledne goste, zahvalio se kanadskoj eparhiji SPC i sponzorima koji su doprineli organizaciji proslave Dana državnosti Republike Srbije, kao i svim prisutnim gostima i kolegama iz konzularnog kora. Ukratko je izložio o okolnostima donošenja prvog srpskog Sretenjskog Ustava iz 1835. i njegovu važnost za kasniji razvoj naše države i društva. Istakao je zadovoljstvo dosadašnjom, veoma uspešnom, saradnjom GK RS, eparhije kanadske i srpske zajednice u pravcu podizanja našeg ugleda i važnosti u kanadskom društvu.                                                                                                                                                   

Ambasador M. Papazoglu je istakao važnost razvoja srpsko-kanadskih političkih i ekonomskih odnosa i u tom pravcu doprinos srpske dijaspore, istakavši, između ostalog, značaj aktivnosti „Korporacije Nikola Tesla“ iz Hamiltona koje su doprinele da jedan od najvećih bulevara u tom delu Ontarija nosi ime našeg slavnog naučnika N. Tesle. Istakao je značaj i drugih srpskih udruženja, kao i počasnih konzulata na unapređenju položaja srpske zajednice u Kanadi. Posebno se zahvalio kanadsko-srpskom udruženju privrednika “CANSEE” na kontinuiranom radu u pravcu razvoja privrednih odnosa dve zemlje.                                                                                                                                     

Specijalan gost, ministar A. Antić se zahvalio na toploj dobrodošlici rekavši da se tamo gde ima Srba „uvek oseća kao kod svoje kuće“. Rekao je da je Srbija u svojoj bogatoj istoriji prolazila kroz mnoge teške trenutke i da ni sada nije oslobođena suočavanja sa određenim problemima, ali da je odlučna da pronađe najbolja rešenja u skladu sa slavnim istorijskim i kulturnim nasleđem. Istakao je komparativne prednosti investiranja u privredu naše zemlje koje su prepoznale velike svetske kompanije, među kojima su i kanadske. U tom pravcu, informisao je da je prilikom posete Međunarodnom sajmu rudarstva i energetike u Torontu, održanom 2-6. marta o.g., imao više korisnih i konstruktivnih sastanaka sa kanadskim i ontarijskim privrednicima koji su zainteresovani za saradnju i ulaganje u srpsku privredu.   

Kanadska ambasadorka u Beogradu K. Čaba je, na vrlo dobrom srpskom jeziku, čestitala Dan državnosti i zahvalila organizatoru prijema i prisutnima na pozivu i prilici da se još jednom uveri u tradicionalno srpsko gostoprimstvo. Istakla je da je profesionalno i privatno veoma zadovoljna što je dobila priliku da službuje u Srbiji i tako bliže upozna srpski narod i njegovu tradiciju i kulturu. Istakla je uverenje da će srpsko-kanadski odnosi, koji su tradicionalno veoma dobri, imati dalji uspon na političkom i ekonomskom planu, a u tome, uverenja je, doprinosi i značajna srpska dijaspora u Kanadi.

Član ontarijskog Parlamenta T. Rakočević (treća generacija srpskih doseljenika iz CG, rođen u Kanadi) nakon što je pozdravio ministra Antića i druge ugledne goste, evocirao je uspomene iz detinjstva u okruženju starijih ukućana koji su govorili srpski jezik, odlazili u crkvu i opisivali rodni kraj sa velikom ljubavlju. Rekao je da nikada nije zaboravio svoje poreklo i da i dalje, velikim delom, oseća pripadnost srpskoj zajednici u Kanadi.                                           

Nakon govora, održan je kratak kulturno-umetnički program sa folklornim igrama, a zatim su gosti pozvani da pogledaju izložbu fotografija kulturne baštine Srbije sa posebnim osvrtom na srpske crkve i manastire na Kosovu i Metohiji.

________________________________________________________________________________________________


Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova