| |     ћирилица | english  
Naslovna
Kontakt

Radno vreme

Ponedeljak - Petak: 9:00 - 17:00 časova
Konzularno odeljenje (rad sa strankama): 10:00 - 13:00 časova

Praznici

Adresa
40 Eglinton Avenue East, 7th floor, unit 701
Toronto, ON, M4P 3A2 (
Lokacija-Mapa)

Telefon: +1 (416)483-1080

Faks:       +1 (416)483-1847

Е-mail: gkrstoronto@rogers.com

 

Konzularna nadležnost    |     Počasni konzuli


 

VAŽNO OBAVEŠTENjE

Imajući u vidu da se za overu naslednih izjava i punomoćja čiji je predmet promet nepokretnosti, određeni broj stranaka i dalje obraća kanadskim javnim beležnicima, skrećemo pažnju da usled izmena u proceduri, naslednu izjavu u vezi sa ostavinskim postupkom koji se vodi u R. Srbiji, kao i punomoćja za promet nepokretnosti (kupoprodaja, poklon i sl.) možete, na teritoriji Kanade,  overiti samo u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Torontu i Ambasadi Republike Srbije u Otavi.
Detaljne informacije možete pronaći na stranici

                                            ______________________

Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije

Zakonom o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije, koji je u primeni od 3. aprila 2018. godine, propisano je da u državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike ranije SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koji na dan 31. decembra 2016. godine i na dan podnošenja zahteva ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji.

Zahtev je moguće podneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu navedenog zakona, odnosno do 3. aprila 2019. godine.  

________________________________________________________________________________________________

       

 

Njena ekselencija zamenik guvernera za provinciju Ontario,  Gradonačelnik Toronta, g-din Džon Tori i Vasilije Petković,

g-dja Elizabet Doudsvel i Vasilije Petković, generelani            generalni konzul Republike Srbije u Torontu 

konzul Republike Srbije u Torontu.

             

Član kanadskog parlamenta u Otavi, g-din Bob Bratina i           Član parlamenta Ontarija, g-din Tom Rakočević i  

Vasilije Petković, generalni konzul Republike Srbije u                Vasilije Petković, generalni konzul Republike Srbije u 

Torontu.                                                                               Torontu.                                                                                                                                                                

 

 

 Kontakt
Kontakt
Praznici
Počasni konzuli