| |     ћирилица | english  
Naslovna
Posetite Srbiju
SIEPA

 

   
 
Kontakt

Radno vreme

Ponedeljak - Petak: 9:00 - 17:00 časova
Konzularno odeljenje (rad sa strankama): 10:00 - 13:00 časova

Praznici
Adresa
40 Eglinton Avenue East, 7th floor, unit 701
Toronto, ON, M4P 3A2 (
Lokacija-Mapa)

Telefon: +1 (416)483-1080

Faks:       +1 (416)483-1847

Е-mail: gkrstoronto@rogers.com

Konzularna nadležnost    |     Počasni konzuli


19. maj 2020. godine 

Ministarstvo spoljnih poslova - Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu je raspisala ponovljene konkurse za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu i matične države i dijaspore.

Konkursi su otvoreni od 18. maja do 1. juna ove godine.  Sve informacije o konkursima i proceduri prijavljivanja mogu se pronaći na sledećem linku:

https://www.dijaspora.gov.rs/uprava-za-dijasporu-konkursi/  


Zbog vanrednog stanja u Ontariju radi suzbijanja širenja zarazne bolesti izazvane korona virusom COVID 19, mole se državljani Republike Srbije da Generalni konzulat Republike Srbije u Torontu kontakiraju isključivo u najhitnijim situacijama kao što su: smrtni slučaj, povrede i ranjavanja opasne po život, lišavanje slobode (hapšenja), regulisanje boravka u Kanadi (ako je rok za regulisanje duži od 30 dana, neće biti razmatran kao hitan slučaj), isključivo putem elektronske pošte na sledeću adresu: 

gkrstoronto@rogers.com

Rad sa strankama na šalteru u Generalnom konzulatu Republike Srbije je obustavljen za vreme trajanja vanrednog stanja u Ontariju.

 


 
 
 
VLADA REPUBLIKE SRBIJE UKINULA MERE OGRANIČENJA ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU

22. maj 2020. godine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o prestanku važenja Odluke o zatvaranju svih graničnih prelaza, Odluku o prestanku važenja Odluke o zatvaranju graničnih prelaza, kao i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću.

Pomenutim odlukama otvoreni su svi granični prelazi Republike Srbije i isti, od danas, 22. maja 2020.godine, funkcionišu u uobičajenom režimu. Pripadnici nadležnih državnih organa vršiće standardne granične provere, u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli i drugim relevantnim propisima (verodostojnost navoda u vezi mesta polaska i nameravanog boravka, okolnosti u vezi sa svrhom putovanja i sl.).

Takođe, izmenama i dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću ukinuta je zabrana ulaska u Republiku Srbiju, kao i epidemiološke mere za sve kategorije domaćih i stranih državljana, što znači da za ulazak u Republiku Srbiju stranim državljanima više nije potrebna posebna dozvola.

Skrećemo pažnju da nosioci putnih isprava država sa kojima Republika Srbija ima na snazi vizni režim, moraju podneti zahtev za izdavanje viza u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu, najkasnije 4 nedelje pre dana planiranog polaska, u skladu sa važećim propisima.

Svim licima koja ulaze u Republiku Srbiju, umesto ranijih mera izolacije i obaveze posedovanja negativnog PCR testa, prilikom pasoške kontrole uručivaće se pismeno obaveštenje o merama kojih se treba pridržavati radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19.

Posebno skrećemo pažnju stranim državljanima sa odobrenim privremenim boravkom u Republici Srbiji, a kojima je rok važenja privremenog boravka istekao u vreme važenja vanrednog stanja, rok važenja će biti produžen i oni u Republiku Srbiju mogu ući do 1. juna 2020. godine.


 


IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE – LAŽNI SAJT ZA GLASANJE

20. maj 2020. godine

VAŽNO UPOZORENJE

Saopštenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije

"Nijedan organ države ne stoji iza sajta www.hocudaglasam.com na kom se navodi da građani Republike Srbije koji žive u inostranstvu mogu da ostave svoje lične podatke, kao i kopije ličnih dokumenata, kako bi mogli da se prijave za glasanje za predstojeće izbore.

Posebno vas upozoravamo da budete oprezni, jer je zvanična procedura za prijavu građana za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu propisana Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku i Uputstvom za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

Ta procedura podrazumeva podnošenje ličnog zahteva preko diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije koji te zahteve propisanim procedurama prosleđuju opštinskim odnosno gradskim upravama prema mestu prebivališta podnosioca zahteva, nakon čega navedene uprave donose rešenje o upisu podatka u birački spisak da će birač na predstojećim izborima da glasa prema mestu boravišta u inostranstvu.

Molimo da budete oprezni kome ostavljate svoje podatke budući da postoji mogućnost zloupotrebe istih".

 


NАSTAVAK REGISTRACIJE GLASAČA ZA IZBORE ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

11. maj 2020. godine 

Predsednik Republike Srbije je 10. maja 2020. godine doneo Odluku o izmeni Odluke o raspisivanju izbore za narodne poslanike, kojom je kao datum održavanja izbora određen 21. jun 2020.godine.

Zahtevi državljana R. Srbije da glasaju u inostranstvu, mogu se podneti Generalnom konzulatu R. Srbije u Torontu najkasnije do 30. maja 2020. godine u 18:00 po lokalnom vremenu (24,00 časova po srpskom vrmenu).

Savetujemo da pre podnošenja zahteva proverite da li ste upisani u jedinstven birački spisak (JBS) preko javnog portala MDULS: https://upit.birackispisak.gov.rs/, tako što ćete upisati vaš jedinstveni matični broj građana (JMBG) u označeno polje i postuputi po daljim instrukcijama na sajtu.

Posle provere u biračkom spisku, ako lice koje je državljanin R. Srbije i ima prebivalište u R. Srbiji a nije upisano u jedinstveni birački spisak (JBS), neophodno je da najpre podnese zahtev za upis u JBS. Ovaj zahtev se, takođe, podnosi Generalnom konzulatu R. Srbije u Torontu.

Tek pošto zahtev bude rešen, odnosno nadležni organ u Republici Srbiji donese rešenje o upisu u JBS, može se primiti, odnosno procesuirati zahtev za glasanje u inostranstvu.

Za prijavu u JBS ili prijavu činjenice da će birač glasati u inostranstvu, potrebno je da Generalnom konzulatu dostavite popunjen zahtev i kopiju važećeg pasoša ili lične karte.

Prijave možete poslati poštom ili na email Generalnog konzulata  gkrstoronto@rogers.com.

Zakonski minimum za otvaranje biračkog mesta je 100 prijavljenih državljana R. Srbije sa biračkim pravom, te da će biračko mesto u Generalnom konzulatu R. Srbije u Torontu biti otvoreno ukoliko ovaj uslov bude ispunjen. 

 


Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova