| |     latinica | english  
Насловна
Посетите Србију
СИЕПА

 

   
 
КОНТАКТ

                                         Радно време

                      Понедељак-Петак 09,00-17,00 часова

Конзуларно одељење (рад са странкама) 10,00-13,00 часова

                                            Празници

                                             Адреса 

               40 Eglinton Avenue East, 7th Floor, Unit 701

                  Toronto, ON, M4P 3A2 (Локација-мапа)

                          Телефон: +1 (416) 4831080

                             Факс: +1 (416) 4831847

             Електронска пошта: gkrstoronto@rogers.com

 

        Конзуларне надлежности;            Почасни конзули

________________________________________________________________________________________________

            Драги земљаци и посетиоци,

             Хвала што се се одлучили да посетите Интернет презентацију Генералног конзулата Републике Србије у Торонту.
            Уколико живите и радите у Онтарију, Манитоби или Саскачуану, можете се обратити вашем Генералном конзулату у Торонту у вези са свим питањима о Србији и конзуларним услугама, укључујући и издавање виза за улазак у Републику Србију.
      Интерент презентација нуди широк спектар информација о конзуларним, друштвеним, политичким, економским, комерцијалним и културним догађањима.
              Информације о српским клубовима и удружењима, која се налазе на јурисдикцијском подручју Генерланог конзулата Републике Србије у Торонту су такође доступне.
          Ваши коментари и повратне информације о нашим конзуларним услугама су добродошле. Ради даљег унапређења рада Генералног конзулата у области пружања конзуларних услуга, Ваше примедбе, предлози и идеје су врло важни за нас. Зато вас молим да нас контактирате путем нашег мејла или преко бројева наших телефона, који се могу пронаћи на Интернет презентацији Генералног конзулата или записивањем ваших импресија у Књигу утисака, у просторијама Генералног конзулата.
          Молим вас, такође да, ради бољег упознавања ваше земље и старе домовине, наше Србије, посетите Интернет портал  http://culture.serbia.travel.
              Најискреније се надам да ће Интернет презентација Генералног козулата Републике Србије у Торонту, као и пружене конзуларне услуге, бити Ваше практично и лепо искуство.
              Искрено Ваш,
                                                   

                                                                                                                       Василије Петковић
                                                                                                                           генерални конзул

_______________________________________________________________________________________________

ИЗДАВАЊЕ ПАСОША РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

             Генерални конзулат Републике Србије у Торонту приликом пријема захтева за издавање пасоша Републике Србије, до сада је прихватао изводе из матичних књига рођених (ИМКР, родне листове) који су издавани у бившим републикама СФРЈ, за лица која нису извршила упис у матичне књиге рођених Републике Србије.
                     Имајући у виду да се у наредном периоду 2018-2019. године, очекује повећан број захтева грађана за замену пасоша Републике Србије, обавештавамо вас да, уколико у претходном периоду нисте извршили упис у матичну књигу рођених Републике Србије, учините то без одлагања, будући да ће полицијске управе, које буду решавале по захтевима за пасоше, захтевати податке o извршеном упису у матичне књиге које се воде на територији Републике Србије.

________________________________________________________________________________________________

   НАСЛЕДНЕ ИЗЈАВЕ И ПУНОМЋЈА

Имајући у виду да се за оверу наследних изјава и пуномоћја, чији су предмет непокретности, одређени број стрнака и даље обраћа канадским јавним бележницима, скрећемо пажњу да услед измена у пороцедури, наследну изјаву у вези са оставинским поступком који се води у Републици Србији, као и пуномоћја за промет непокретности (купопродаја, поклон и сл. ), на територији Канаде можете оверити само у Генералном конзулату Републике Србије у Торонту и Амбасади Републике Србије у Отави.  Детаљне информације можете пронаћи кликом на ово страници.    

________________________________________________________________________________________________

Закон о допунама Закона о држављанству Републике Србије

Закон о допунама Закона о држављанству Републике Србије, који је у примени од 3. априла 2018. године, прописано је да у држављанство Републике Србије може бити примљен држављанин СФРЈ или држављанин друге републике раније СФРЈ, односно држављанин друге државе настале на територији СФРЈ, који на дан 31. децембра 2016. године и на дан подношења захтева има пријављено пребивалиште у Републици Србији. Захтев је могуће поднети у року од годину дана од дана ступања на снагу наведеног закона, односно до 3. априла 2019.године.

________________________________________________________________________________________________

ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ТОРОНТУ СА ЗВАНИЧНИЦИМА

                                                      КАНАДЕ и ПРОВИНЦИЈЕ ОНТАРИО

                              

                               

                       Њ.Е. Елизабет Доудсвел, гувернер провинције Отнарио; Њ.Е. Даглас Форд, премијер Онтарија;

                       Њ.Е. Тед Арнот, председавајући Парламента Онтарија; МП Боб Братина; МПП Том Ракочевић

                       Г-дин Џон Тори, градоначелник Торонта 


 
 
 
"Десетa конференције медицинске дијаспоре“ у Београду, од 20. до 22. јуна 2019. године

              Под покровитељством Њ.К.В. принца Александра и Њ.К.В принцезе Катрине у току је процес организовања „Десете конференције медицинске дијаспоре“, у Београду од 20. до 22. јуна 2019. године.
              Циљ Конференције је да се српски лекари из иностранства и међународни медицински стручњаци окупе у мисији подршке српском здравственом систему промовишући солидарност, пријатељство и размену знања.
              Поред Министарства спољних послова Републике Србије, партнери у организацији Конференције су и Министарство здравља Републике Србије, Светска здравствена организација, Медицински факултет Универзитета у Београду, Универзитетска дечија клиника, Лекарска комора Србије и Краљевски медицински одбор.
              Свечано отварање Конференције предвиђено је у хотелу „Хилтон“ у Београду, у четвртак 20. јуна 2019. године у 9:00 сати. Први потпредседник Владе Републике Србије и министар спољних послова господин Ивица Дачић званично ће се обратити лекарима који присуствују Конференцији.
              Пријем за све учеснике Конференције биће одржан 20. јуна 2019. године у Краљевском двору, након чега следи вечера у част предавача и партнера у организацији манифестације.
              Вебсајт „Десете конференције медицинске дијаспоре“ налази се на интернет адреси www.sdm.rs.

___________________________________________________________________________________________________


Конкурс за суфинансирање пројеката Министарства спољних послова

Конкурс за суфинансирање пројеката за дијаспору


Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписује Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, који ће трајати од 13. марта до 01. априла 2019. године.

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ:
1) употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета;
2) унапређење економске сарадње Републике Србије и дијаспоре.
На конкурсу учествују пројекти који се могу сврстати у једну од следећих ОБЛАСТИ:
На пријавном формулару обавезно је назначити област скраћеном формулацијом области.
Подршка организацији школа, кампова и едукативних радионица намењених дечјем и омладинском узрасту – скраћено: ШКОЛЕ.
Подршка изради и аквизицији уџбеника, књига и дидактичких средстава намењених школама и библиотекама Срба изван матичне државе – скраћено: КЊИГЕ.
Подршка организовању манифестација, омладинско – спортских и културно – уметничких догађаја и приредби у иностранству и матичној држави– скраћено: МАНИФЕСТАЦИЈЕ.
Подршка пројектима медија, медијске писмености и дигиталне комуникације који су намењени Србима изван матичне државе – скраћено: КОМУНИКАЦИЈА.
Подршка пројектима издавачке и књижарске делатности који јачају везе и матичне државе и Срба у иностранству – скраћено: ИЗДАВАШТВО.
Подршка пројектима који доприносе заштити права и интереса држављана Р. Србије и Срба изван матичне државе (правна помоћ, статусна подршка у матичној и држави пријема, подршка организовању, истраживања) – скраћено: СТАТУС.
Подршка пројектима који доприносе унапређењу економске сарадње Р. Србије и Срба изван матичне државе – скраћено: ЕКОНОМИЈА.
Право учешћа на конкурсу имају:
1) организације у дијаспори;
2) организације чије је седиште у  Републици Србији.
Право учешћа на конкурсу немају:
1) директни или индиректни корисници буџетских средстава;
2) појединци;
3) привредни субјекти.

Обавезна документација:
Подносиоци пројеката OБАВЕЗНО достављају следећу ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
Попуњен Образац 1 – за пријаву и писање предлога пројекта (саставни део овог обрасца је Пријава, Предлог пројекта и Изјава о непостојању сукоба интереса и веродостојности података у обрасцима за пријаву –потписана од стране овлашћеног лица у организацији која је подносилац пројекта)
Попуњен Образац 2 – предлог буџета пројекта
Решење о упису у регистар организација, или други одговарајући акт, као доказ да је организација регистрована у складу са прописима државе у којој делује; организације регистроване ван територије Републике Србије потребно је да доставе Решење или други одговарајући акт, преведен на српски језик код овлашћеног судског тумача за српски језик;

За организације чије је седиште регистровано у Републици Србији, провера    статуса се врши службеним путем преко званичног сајта органа за регистрацију, са даном пријема пријаве на конкурс.

За организације из иностранства уз пријавну документацију потребно је достављање инструкције за девизне уплате из банке у којој организација има отворен рачун (није довољно само попунити SWIFT и IBAN у образцу пријаве), са идентификационим подацима организације и уписаним подацима о овлашћеном лицу за располагање средствима, који се слажу са подацима неведеним у пријави, не старију од 30 дана од дана објављивања конкурса.

Напомена: Епархије Српске православне цркве у иностранству достављају фотокопију потврде о упису у Регистар цркава и верских заједница. Црквене јединице у оквиру епархије Српске православне цркве у иностранству, поред потврде о упису у регистар Епархије, достављају и потврду те Епархије да јединица има својство правног лица у смислу аутономних прописа СПЦ.

Пожељна пратећа документација:
Протокол или уговор о партнерству у случају партнерства више удружења, који јасно дефинише улоге и одговорности сваког партнера;
Писма препоруке од дипломатско конзуларног представништва на чијој се територији конзуларне надлежности пројекат реализује;
Остала писма препоруке.

Реализација пројекaта предвиђена је до 28. фебруара 2020. године.
Сви обрасци су доступни на интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону www.dijaspora.gov.rs.
Конкурс се објављује на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.rs и интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону www.dijaspora.gov.rs. 13. марта 2019. године, и у листу ,,Вести”.

Рок и начин достављања пројеката:
Заинтересовани су дужни да пројекте доставе најкасније до 01. априла 2019. године, у затвореној коверти са назнаком ,,За конкурс за дијаспору”, уз навођење области конкурса, у складу са обрасцем за пријаву и писање пројекта, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Кнеза Милоша 24-26, 11000 Београд, лично или поштом препоручено. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узети у разматрање.
Укупна вредност опредељених средстава за овај Конкурс износи до 50.201.000 (словима: педесет милионадвеста једна хиљада ) динара и то: 5.000.000. (словима: пет милиона) динара за програмске активности 0001 и 45.201.000 (словима: четрдесет пет милиона двеста једна хиљада) динара за програмске активности 0002.
Организација која се пријављује на Конкурс може аплицирати само са једним пројектним предлогом.
Образац за пријаву и писање предлога пројекта и Образац предлога буџета пројекта потребно је попунити читко, штампаним словима или откуцати на писаћој машини или персоналном рачунару, на српском језику и ћириличком писму.

Смернице за подносиоце предлога пројеката садрже детаљне критеријуме и приоритете на основу којих ће се пројекти оцењивати, као и информације о начину припреме и подношења пројектног предлога. Смернице за подносиоце предлога пројекта чине саставни део конкурсне документације.
Предата пријава и друга документација остаје трајно у архиви Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону и не враћа се подносиоцима.

Министар ће формирати конкурсну комисију која ће разматрати пристигле  пројекте и утврдити предлог Одлуке за суфинансирање пројеката. Резултати Конкурса биће објављени на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.rs и интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону www.dijaspora.gov.rs.
________________________________________________________________________________________________


Пријем поводом Дана државности Републике Србије у Мисисаги, фебруар/март 2019

            Поводом обележавања Дана државности Републике Србије, Генерални конзулат Републике Србије у Торонту, организовао је пријем са коктелом у Српском културном центру при „Храму свих српских светитеља“, 4. марта 2019. године од 7- 9:30 часова.
            Пријему су присуствовали владика канадске епархије др Митрофан са свештеницима, министар рударства и енергетике Републике Србије Александар Антић са делегацијом, амбасадор РС у Канади Михаило Папазоглу, амбасадор Канаде у РС Кати Чаба, посланик онтаријског Парламента Том Ракочевић, потпуковник канадске полиције Ненси Сју, чланови конзуларног кора, као и бројни, угледни чланови српске дијаспоре, представници удружења, асоцијација, хуманитарних организација.  Пријему је присуствовао и председник Српске националне академије у Канади Ж. Брестовац, добитник златне медаље на основу Указа председника Р. Србије, бројни новинари најважнијих српских медија у Онтарију „Српска телевизија Торонто“, „Новине“, „САН“, „Вести“, „Источник“ и др.
             Организацију пријема, подржао је клуб спонзора, који је за ову прилику основан на иницијативу ГК В. Петковића, а чланови клуба су власници компанија: Modular Homes, Advanced Coatings, Zoran Kitchens and Bath INC, Delta B Electronic INC, 747 Travel Toronto, JIT Road Transportation, Pirlitor Machine and Tool LTD, Zoran Properties INC, Interex Constructions INC, Esbee Construction CORP и Royal Meats Barbeque. Свечаности су присуствовали и други канадски и српски привредници, као и председник и чланови канадско-српског удружења привредника “CANSEE” (Canadian Serbian Business Association).
             Након што је хор „Свети Сава“ отпевао српску и канадску химну и владика др Митрофан благословио присутне, према редоследу излагања, генерални конзул В. Петковић је, као домаћин прославе, поздравио угледне госте, захвалио се канадској епархији СПЦ и спонзорима који су допринели организацији прославе Дана државности Републике Србије, као и свим присутним гостима и колегама из конзуларног кора. Укратко је изложио о околностима доношења првог српског Сретењског Устава из 1835. и његову важност за каснији развој наше државе и друштва. Истакао је задовољство досадашњом, веома успешном, сарадњом ГК РС, епархије канадске и српске заједнице у правцу подизања нашег угледа и важности у канадском друштву.
             Амбасадор М. Папазоглу је истакао важност развоја српско-канадских политичких и економских односа и у том правцу допринос српске дијаспоре, истакавши, између осталог, значај активности „Корпорације Никола Тесла“ из Хамилтона које су допринеле да један од највећих булевара у том делу Онтарија носи име нашег славног научника Н. Тесле. Истакао је значај и других српских удружења, као и почасних конзулата на унапређењу положаја српске заједнице у Канади. Посебно се захвалио канадско-српском удружењу привредника “CANSEE” на континуираном раду у правцу развоја привредних односа две земље.
            Специјалан гост, министар А. Антић се захвалио на топлој добродошлици рекавши да се тамо где има Срба „увек осећа као код своје куће“. Рекао је да је Србија у својој богатој историји пролазила кроз многе тешке тренутке и да ни сада није ослобођена суочавања са одређеним проблемима, али да је одлучна да пронађе најбоља решења у складу са славним историјским и културним наслеђем. Истакао је компаративне предности инвестирања у привреду наше земље које су препознале велике светске компаније, међу којима су и канадске. У том правцу, информисао је да је приликом посете Међународном сајму рударства и енергетике у Торонту, одржаном 2-6. марта о.г., имао више корисних и конструктивних састанака са канадским и онтаријским привредницима који су заинтересовани за сарадњу и улагање у српску привреду.
             Канадска амбасадорка у Београду К. Чаба је, на врло добром српском језику, честитала Дан државности и захвалила организатору пријема и присутнима на позиву и прилици да се још једном увери у традиционално српско гостопримство. Истакла је да је професионално и приватно веома задовољна што је добила прилику да службује у Србији и тако ближе упозна српски народ и његову традицију и културу. Истакла је уверење да ће српско-канадски односи, који су традиционално веома добри, имати даљи успон на политичком и економском плану, а у томе, уверења је, доприноси и значајна српска дијаспора у Канади.
             Члан онтаријског Парламента Т. Ракочевић (трећа генерација српских досељеника из ЦГ, рођен у Канади) након што је поздравио министра Антића и друге угледне госте, евоцирао је успомене из детињства у окружењу старијих укућана који су говорили српски језик, одлазили у цркву и описивали родни крај са великом љубављу. Рекао је да никада није заборавио своје порекло и да и даље, великим делом, осећа припадност српској заједници у Канади.
              Након говора, одржан је кратак културно-уметнички програм са фолклорним играма, а затим су гости позвани да погледају изложбу фотографија културне баштине Србије са посебним освртом на српске цркве и манастире на КиМ.

________________________________________________________________________________________________


Министарство спољних послова
Дневне вести 
Саопштења 
Фото галерија 


Народна скупштина

Председник Републике Србије

Влада Србије

Министарство спољних послова