| |     latinica | english  
Насловна
"Десетa конференције медицинске дијаспоре“ у Београду, од 20. до 22. јуна 2019. године

              Под покровитељством Њ.К.В. принца Александра и Њ.К.В принцезе Катрине у току је процес организовања „Десете конференције медицинске дијаспоре“, у Београду од 20. до 22. јуна 2019. године.
              Циљ Конференције је да се српски лекари из иностранства и међународни медицински стручњаци окупе у мисији подршке српском здравственом систему промовишући солидарност, пријатељство и размену знања.
              Поред Министарства спољних послова Републике Србије, партнери у организацији Конференције су и Министарство здравља Републике Србије, Светска здравствена организација, Медицински факултет Универзитета у Београду, Универзитетска дечија клиника, Лекарска комора Србије и Краљевски медицински одбор.
              Свечано отварање Конференције предвиђено је у хотелу „Хилтон“ у Београду, у четвртак 20. јуна 2019. године у 9:00 сати. Први потпредседник Владе Републике Србије и министар спољних послова господин Ивица Дачић званично ће се обратити лекарима који присуствују Конференцији.
              Пријем за све учеснике Конференције биће одржан 20. јуна 2019. године у Краљевском двору, након чега следи вечера у част предавача и партнера у организацији манифестације.
              Вебсајт „Десете конференције медицинске дијаспоре“ налази се на интернет адреси www.sdm.rs.

___________________________________________________________________________________________________Конкурс за суфинансирање пројеката Министарства спољних послова

Конкурс за суфинансирање пројеката за дијаспору


Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписује Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, који ће трајати од 13. марта до 01. априла 2019. године.

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ:
1) употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета;
2) унапређење економске сарадње Републике Србије и дијаспоре.
На конкурсу учествују пројекти који се могу сврстати у једну од следећих ОБЛАСТИ:
На пријавном формулару обавезно је назначити област скраћеном формулацијом области.
Подршка организацији школа, кампова и едукативних радионица намењених дечјем и омладинском узрасту – скраћено: ШКОЛЕ.
Подршка изради и аквизицији уџбеника, књига и дидактичких средстава намењених школама и библиотекама Срба изван матичне државе – скраћено: КЊИГЕ.
Подршка организовању манифестација, омладинско – спортских и културно – уметничких догађаја и приредби у иностранству и матичној држави– скраћено: МАНИФЕСТАЦИЈЕ.
Подршка пројектима медија, медијске писмености и дигиталне комуникације који су намењени Србима изван матичне државе – скраћено: КОМУНИКАЦИЈА.
Подршка пројектима издавачке и књижарске делатности који јачају везе и матичне државе и Срба у иностранству – скраћено: ИЗДАВАШТВО.
Подршка пројектима који доприносе заштити права и интереса држављана Р. Србије и Срба изван матичне државе (правна помоћ, статусна подршка у матичној и држави пријема, подршка организовању, истраживања) – скраћено: СТАТУС.
Подршка пројектима који доприносе унапређењу економске сарадње Р. Србије и Срба изван матичне државе – скраћено: ЕКОНОМИЈА.
Право учешћа на конкурсу имају:
1) организације у дијаспори;
2) организације чије је седиште у  Републици Србији.
Право учешћа на конкурсу немају:
1) директни или индиректни корисници буџетских средстава;
2) појединци;
3) привредни субјекти.

Обавезна документација:
Подносиоци пројеката OБАВЕЗНО достављају следећу ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
Попуњен Образац 1 – за пријаву и писање предлога пројекта (саставни део овог обрасца је Пријава, Предлог пројекта и Изјава о непостојању сукоба интереса и веродостојности података у обрасцима за пријаву –потписана од стране овлашћеног лица у организацији која је подносилац пројекта)
Попуњен Образац 2 – предлог буџета пројекта
Решење о упису у регистар организација, или други одговарајући акт, као доказ да је организација регистрована у складу са прописима државе у којој делује; организације регистроване ван територије Републике Србије потребно је да доставе Решење или други одговарајући акт, преведен на српски језик код овлашћеног судског тумача за српски језик;

За организације чије је седиште регистровано у Републици Србији, провера    статуса се врши службеним путем преко званичног сајта органа за регистрацију, са даном пријема пријаве на конкурс.

За организације из иностранства уз пријавну документацију потребно је достављање инструкције за девизне уплате из банке у којој организација има отворен рачун (није довољно само попунити SWIFT и IBAN у образцу пријаве), са идентификационим подацима организације и уписаним подацима о овлашћеном лицу за располагање средствима, који се слажу са подацима неведеним у пријави, не старију од 30 дана од дана објављивања конкурса.

Напомена: Епархије Српске православне цркве у иностранству достављају фотокопију потврде о упису у Регистар цркава и верских заједница. Црквене јединице у оквиру епархије Српске православне цркве у иностранству, поред потврде о упису у регистар Епархије, достављају и потврду те Епархије да јединица има својство правног лица у смислу аутономних прописа СПЦ.

Пожељна пратећа документација:
Протокол или уговор о партнерству у случају партнерства више удружења, који јасно дефинише улоге и одговорности сваког партнера;
Писма препоруке од дипломатско конзуларног представништва на чијој се територији конзуларне надлежности пројекат реализује;
Остала писма препоруке.

Реализација пројекaта предвиђена је до 28. фебруара 2020. године.
Сви обрасци су доступни на интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону www.dijaspora.gov.rs.
Конкурс се објављује на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.rs и интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону www.dijaspora.gov.rs. 13. марта 2019. године, и у листу ,,Вести”.

Рок и начин достављања пројеката:
Заинтересовани су дужни да пројекте доставе најкасније до 01. априла 2019. године, у затвореној коверти са назнаком ,,За конкурс за дијаспору”, уз навођење области конкурса, у складу са обрасцем за пријаву и писање пројекта, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Кнеза Милоша 24-26, 11000 Београд, лично или поштом препоручено. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узети у разматрање.
Укупна вредност опредељених средстава за овај Конкурс износи до 50.201.000 (словима: педесет милионадвеста једна хиљада ) динара и то: 5.000.000. (словима: пет милиона) динара за програмске активности 0001 и 45.201.000 (словима: четрдесет пет милиона двеста једна хиљада) динара за програмске активности 0002.
Организација која се пријављује на Конкурс може аплицирати само са једним пројектним предлогом.
Образац за пријаву и писање предлога пројекта и Образац предлога буџета пројекта потребно је попунити читко, штампаним словима или откуцати на писаћој машини или персоналном рачунару, на српском језику и ћириличком писму.

Смернице за подносиоце предлога пројеката садрже детаљне критеријуме и приоритете на основу којих ће се пројекти оцењивати, као и информације о начину припреме и подношења пројектног предлога. Смернице за подносиоце предлога пројекта чине саставни део конкурсне документације.
Предата пријава и друга документација остаје трајно у архиви Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону и не враћа се подносиоцима.

Министар ће формирати конкурсну комисију која ће разматрати пристигле  пројекте и утврдити предлог Одлуке за суфинансирање пројеката. Резултати Конкурса биће објављени на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.rs и интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону www.dijaspora.gov.rs.
________________________________________________________________________________________________Пријем поводом Дана државности Републике Србије у Мисисаги, фебруар/март 2019

            Поводом обележавања Дана државности Републике Србије, Генерални конзулат Републике Србије у Торонту, организовао је пријем са коктелом у Српском културном центру при „Храму свих српских светитеља“, 4. марта 2019. године од 7- 9:30 часова.
            Пријему су присуствовали владика канадске епархије др Митрофан са свештеницима, министар рударства и енергетике Републике Србије Александар Антић са делегацијом, амбасадор РС у Канади Михаило Папазоглу, амбасадор Канаде у РС Кати Чаба, посланик онтаријског Парламента Том Ракочевић, потпуковник канадске полиције Ненси Сју, чланови конзуларног кора, као и бројни, угледни чланови српске дијаспоре, представници удружења, асоцијација, хуманитарних организација.  Пријему је присуствовао и председник Српске националне академије у Канади Ж. Брестовац, добитник златне медаље на основу Указа председника Р. Србије, бројни новинари најважнијих српских медија у Онтарију „Српска телевизија Торонто“, „Новине“, „САН“, „Вести“, „Источник“ и др.
             Организацију пријема, подржао је клуб спонзора, који је за ову прилику основан на иницијативу ГК В. Петковића, а чланови клуба су власници компанија: Modular Homes, Advanced Coatings, Zoran Kitchens and Bath INC, Delta B Electronic INC, 747 Travel Toronto, JIT Road Transportation, Pirlitor Machine and Tool LTD, Zoran Properties INC, Interex Constructions INC, Esbee Construction CORP и Royal Meats Barbeque. Свечаности су присуствовали и други канадски и српски привредници, као и председник и чланови канадско-српског удружења привредника “CANSEE” (Canadian Serbian Business Association).
             Након што је хор „Свети Сава“ отпевао српску и канадску химну и владика др Митрофан благословио присутне, према редоследу излагања, генерални конзул В. Петковић је, као домаћин прославе, поздравио угледне госте, захвалио се канадској епархији СПЦ и спонзорима који су допринели организацији прославе Дана државности Републике Србије, као и свим присутним гостима и колегама из конзуларног кора. Укратко је изложио о околностима доношења првог српског Сретењског Устава из 1835. и његову важност за каснији развој наше државе и друштва. Истакао је задовољство досадашњом, веома успешном, сарадњом ГК РС, епархије канадске и српске заједнице у правцу подизања нашег угледа и важности у канадском друштву.
             Амбасадор М. Папазоглу је истакао важност развоја српско-канадских политичких и економских односа и у том правцу допринос српске дијаспоре, истакавши, између осталог, значај активности „Корпорације Никола Тесла“ из Хамилтона које су допринеле да један од највећих булевара у том делу Онтарија носи име нашег славног научника Н. Тесле. Истакао је значај и других српских удружења, као и почасних конзулата на унапређењу положаја српске заједнице у Канади. Посебно се захвалио канадско-српском удружењу привредника “CANSEE” на континуираном раду у правцу развоја привредних односа две земље.
            Специјалан гост, министар А. Антић се захвалио на топлој добродошлици рекавши да се тамо где има Срба „увек осећа као код своје куће“. Рекао је да је Србија у својој богатој историји пролазила кроз многе тешке тренутке и да ни сада није ослобођена суочавања са одређеним проблемима, али да је одлучна да пронађе најбоља решења у складу са славним историјским и културним наслеђем. Истакао је компаративне предности инвестирања у привреду наше земље које су препознале велике светске компаније, међу којима су и канадске. У том правцу, информисао је да је приликом посете Међународном сајму рударства и енергетике у Торонту, одржаном 2-6. марта о.г., имао више корисних и конструктивних састанака са канадским и онтаријским привредницима који су заинтересовани за сарадњу и улагање у српску привреду.
             Канадска амбасадорка у Београду К. Чаба је, на врло добром српском језику, честитала Дан државности и захвалила организатору пријема и присутнима на позиву и прилици да се још једном увери у традиционално српско гостопримство. Истакла је да је професионално и приватно веома задовољна што је добила прилику да службује у Србији и тако ближе упозна српски народ и његову традицију и културу. Истакла је уверење да ће српско-канадски односи, који су традиционално веома добри, имати даљи успон на политичком и економском плану, а у томе, уверења је, доприноси и значајна српска дијаспора у Канади.
             Члан онтаријског Парламента Т. Ракочевић (трећа генерација српских досељеника из ЦГ, рођен у Канади) након што је поздравио министра Антића и друге угледне госте, евоцирао је успомене из детињства у окружењу старијих укућана који су говорили српски језик, одлазили у цркву и описивали родни крај са великом љубављу. Рекао је да никада није заборавио своје порекло и да и даље, великим делом, осећа припадност српској заједници у Канади.
              Након говора, одржан је кратак културно-уметнички програм са фолклорним играма, а затим су гости позвани да погледају изложбу фотографија културне баштине Србије са посебним освртом на српске цркве и манастире на КиМ.

________________________________________________________________________________________________Додела председничког одликовања господину Жарку Брестовцу

 

Указом председника Републике Србије, господина Алкесандра Вучића, златном медаљом за заслуге у области јавног и културног живота, одликован је господин Жарко Брестовац.

Господин Жарко Брестовац је један од најпознатијих чланова српске заједнице у Канади, кога красе особине патриоте, хуманисте, филантропа и донатора.   Конкурс за суфинансирање проjеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству у 2019. години

MИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за савремено стваралаштво и креативне индустрије расписује
К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству  у 2019. години


Предмет конкурса је: суфинансирање пројеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике.

Општи циљ конкурса је: подстицање превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике.

На конкурс у области превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике може се аплицирати из следећих књижевних области: поезија, проза, драма, књижевност за децу (изузимајући сликовнице и уџбенике), антологије и тематски избори и теоријска дела из области културе и уметности намењена широј читалачкој публици.
Приоритет за подршку преводима на стране језике ће бити дат класичним делима српске књижевности као и делима која су била запажена у стручној јавности.

Конкурс преводи 2019 - формулар СРБ.doc
http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-prevodjenja-reprezentativnih-dela-srpske-knjizevnosti-u-inostranstvu--u-2019--godini-

________________________________________________________________________________________________ОДЛУКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ СВЕТИ КИТС И НЕВИС И РЕПУБЛИКЕ ПАЛАУ

                 Држављани Федерације Свети Китс и Невис и Републике Палау, носиоци свих врста пасоша, могу да уђу, транзитирају и бораве на територији Републике Србије до деведесет (90) дана од датума уласка у Републику Србију, у периоду од сто осамдесет дана (180) дана, уколико за то не постоје сметње из члана 15. Закона о странцима. 
                 Ова одлука ступа на снагу 25. јануара 2019. године.

___________________________________________________________________________________________________ПРЕДАВАЊЕ И ФОТО ИЗЛОЖБА НА ТЕМУ КАНАДСКИХ МЕДИЦИНСКИХ МИСИЈА У СРБИЈИ И НА БАЛКАНСКОМ ФРОНТУ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ТОРОНТУ, ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА СТОГОДИШЊИЦЕ ПОТПИСИВАЊА ПРИМИРЈА 11. НОВЕМБРА 1918. ГОДИНЕ

          Слика лево: ГК РС В. Петковић приликом отварања фото изложбе на Медицинском факултету; Слика десно: Председник Српске националне академије Канаде Жарко Брестовац и ГК РС В.Петковић приликом полагања венца испод спомен-обележја припадницима канадског медицинског корпуса на Медицинском факултету Универзитета у Торонту 

        Део слушалаца на предавању (у првом реду ГК Р. Кореје, ГК Молдавије, ГК Мађарске, ГК Грчке, у позадини ГК Аустрије, представник ГК РФ, начелник војно-полицијске академије канадских оружаних снага и др). 

          Слика лево: ГК РС В. Петковић током уводног излагања на предавању; Слика десно: Професор историје др Рајко (Реј) Радојевић, испред Српске националне академије Канаде, током свог излагања на предавању у сали Медицинског факултета Универзитета у Торонту.

ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА СТОГОДИШЊИЦЕ ПОТПИСИВАЊА ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

     Свечаност обележавања 100-годишњице потписивања примирја у Првом светском рату под називом ``Канадске медицинске мисије у Србији и на Балканском фронту у Првом светском рату``, одржана је 7. новембра о.г. на Медицинском факултету Торонто универзитета, у организацији Генералног конзулата РС у Торонту и „Српске националне академије Канаде“. У оквиру свечаности организовано је тематско предавање и изложба ратних фотографија.
        Свечаности су присуствовали представници канадских удружења војних ветерана, чланови конзуларног кора, представници Епархије канадске СПЦ, угледни чланови српске дијаспоре, професори и студенти са Торонто универзитета, Јорк универзитета, Рајерсон универзитета  и други гости.
        Генерални конзул В. Петковић је у име Владе Р. Србије и ГК РС одао пошту и положио венац испред спомен-плоче коју је осамдесетих година прошлог века „Српска национална академија Канаде“ поставила у холу Медицинског факултета Торонто универзитета у част чланова канадског медицинског корпуса који су, у оквиру области свог деловања, дали допринос савезничкој победи на Солунском фронту, лечећи српске цивиле и српске и савезничке  војнике. Међу канадским добровољцима био је и Лестер Пирсон, премијер Канаде од 1963-1968. и добитник Нобелове награде за мир 1957. године за оснивање војних мировних снага УН.
        Генрелани конзул Републике Србије у Торонту, Василије Петковић је у уводном излагању указао на спону која историјски повезује српски и канадски народ и баца светло на учешће канадских добровољаца у медицинском корпусу на Солунском фронту. Ове храбре и хумане жене и мушкарци, као и једна од најзначајнијих канадских личности, некадашњи премијер Лестер Пирсон, на војни позив или добровољно, напустили су миран живот у Канади да би дошли и, у ратом погођену, Србију и заједно са рањеницима, у оскудици хране, лекова и медицинских апарата, пролазили Албанску голготу и на себи својствен начин учествовали на Солунском фронту. Већина њих је срећом преживела ратне страхоте, али су неки, на жалост, нису преживели, погинувши или настрадавши од тешких болести и зараза, истих оних од којих су лечили српску војску. 
      Генерални конзул Василије Петковић је истакао чињеницу да већина Канађана, нажалост, није упозната са историјским подацима о великој хуманости својих суграђана и предака у Србији за време Првог светског рата, али да Срби у Србији и Канади, као и држава Србија нису заборавили њихову испружену руку и помоћ, онда када је она била најпотребнија. Поред плоче захвалности на Медицинском факултету Торонто универзитета, Српска национална академија Канаде је, такође, поставила и спомен-плочу у Музеју српског лекарског друштва у Београду на којој је на енглеском и француском језику написано: „Канађани, хвала вам“.
      На крају свог излагања, ГК Петковић је представио присутнима „Рамонду сербику“ или "Рамонду Наталију" и упознао присутне о њеном историјату и значењу као симбола препорода и васкрснућа српске војске након натчовечанских напора, Албанске голготе и славног пробоја Солунског фронта у Првом светском рату.
       У име „Српске националне академије Канаде“ проф. др. историје Рајко Реј Радојевић (живи и ради у Канади више од 50 г.) одржао је исцрпно предавање на тему српског учешћа и доприноса у Првом светском рату као и учешћа канадског медицинског корпуса на Солунском фронту. Изнео је историјски доступне и потврђене податке о именима и биографијама пре, током и после рата свих канадских добровољца у оквиру медицинског корпуса.
По завршетку предавања, гости су разгледали изложбу ратних фотографија у свечаном холу Медицинског факултета на којима су приказани српски војници и рањеници, пробој Солунског фронта и слике канадских добровољаца међу којима и Л. Пирсона.
       Свим посетиоцима уручен је каталог са кратким освртом на одржано предавање и изложбу са фотографијама, а ВИП званицама поклоњена је и књига на енглеском језику „Србија 1914-1918, храбри савезник“ заједно са значком „Рамонда сербика“.
 

Рамонда Сербика или Наталијина Рамонда 

                                                           

Такође, позната као Српска Рамонда и Српски цвет Феникс, је врста у породици Gesneriaceae породице. Један је од ретких европских представника ове породице, који се налази у југоисточној Европи - јужном Балкану.

Цвет је открио Јосиф Панчић 1874.године, у близини града Ниша у Србији, а научно га је описао Сава Петровић, познати српски лекар 1884. године.

Цвет Рамонда Сербика је познат по својој способности да оживи када се залије, чак и када је потпуно осушен. Због тога се овај цвет сматра симболом борбе и васкрсења српске војске након епохалног повлачења преко албанских планина током Првог светског рата, све до  Грчке,.

Носећи  Рамонду Сербику, сећамо се и поштујемо српске и савезничке жртве и Дан примирја у Првом свјетском рату. Овај цвет има исто или слично значење као британски црвени цвет мака или француски плави различак.

Друго име Наталијина Рамонда, дато је по Наталији Обреновић, која је била краљица Србије од 1882. до 1889. године, као супруга краља Милана I Обреновића.

Зелена и црна позадина Рамонде Сербике представљају боје Албанске споменице, која се додељивала војницима који су учествовали у Великом рату и у Албанској голготи.
 Уручење Златне значке и Повеље Културно-просветне заједнице Србије у Генералном конзулату, јул 2018. године

Са уручења Златне значке и Повеље Културно-просветне заједнице Србије заслужним Србима у Канади.  Добитници (у средини) Жарко Брестовац-"Златна значка" и у име Српске националне академије (СНА)-"Повеља", Гордана Лаковић, генерални секретар СНА, јул 2018. године.  

 

Добитници Златне значке и Повеље, Жарко Брестовац и у име СНА Гордана Лаковић, генерални секретар, јул 2018. године.

 

Живорад Ајдачић, генерални секретар Културно-просветне заједнице Србије држи уводну реч приликом уручења Златне значке и Повеље, јул 2018. године.

 

Живорад Ајдачић, генерални секретар Културно-просветне заједнице Србије уручује репродукцију портрета Карађорђа Василију Петковићу, генералном конзулу Републике Србије у Торонту, јул 2018. године    Начин плаћања таксе за конзуларне услуге

Поштовани грађани Републике Србије, поштовани корисници услуга Генералног конзулата Републике Србије у Торонту,

Ради побољшања услуга Генералног конзулата, обавештавамо Вас да je, почев од 15. новембра 2017. године плаћање конзуларних такси могуће искључиво дебитном картицом (не кредитном), преко инсталираног ПОС терминала на шалтеру Генералног конзулата. Готовинске уплате се неће примати.  Уколико странка не поседује дебитну картицу, на шалтеру генералног конзулата ће добити писано упутство за уплату конзуларне таксе преко банковног рачуна.  

За лица која живе и раде у удаљеним деловима јурисдикцијског подручја овог генералног конзулата (Манитоба и Саскачеван), конзуларне таксе могу бити плаћене путем Money Order или Certified Cheque, и то само за конзуларне услуге које не подразумевају лично присуство у Генералном конзулату. 

С поштовањем, вама на услузи,

Генерални конзулат Републике Србије у ТоронтуВести
"Десетa конференције медицинске дијаспоре“ у Београду, од 20. до 22. јуна 2019. године
Конкурс за суфинансирање пројеката Министарства спољних послова
Пријем поводом Дана државности Републике Србије у Мисисаги, фебруар/март 2019
Додела председничког одликовања господину Жарку Брестовцу
Конкурс за суфинансирање проjеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству у 2019. години
ОДЛУКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ СВЕТИ КИТС И НЕВИС И РЕПУБЛИКЕ ПАЛАУ
ПРЕДАВАЊЕ И ФОТО ИЗЛОЖБА НА ТЕМУ КАНАДСКИХ МЕДИЦИНСКИХ МИСИЈА У СРБИЈИ И НА БАЛКАНСКОМ ФРОНТУ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ТОРОНТУ, ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА СТОГОДИШЊИЦЕ ПОТПИСИВАЊА ПРИМИРЈА 11. НОВЕМБРА 1918. ГОДИНЕ
Уручење Златне значке и Повеље Културно-просветне заједнице Србије у Генералном конзулату, јул 2018. године
Начин плаћања таксе за конзуларне услуге
Архива вести