| |     latinica | english  
Насловна
Остале конзуларне услуге

ИЗДАВАЊЕ СПРОВОДНИЦЕ

ОСТАВИНЕ У ИНОСТРАНСТВУ

СОЦИЈАЛНИ СПОРАЗУМИ

МЕЂУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЋ

УСЛОВИ ИСПЛАТЕ ПЕНЗИЈА КОРИСНИЦИМА  СА
СТАЛНИМ МЕСТОМ БОРАВКА У КАНАДИ

Исплата пензија нашим држављанима у Канади врши се уколико је достављен одговарајући доказ о пребивалишту, односно сталном  боравку корисника права у Канади (копија личне карте, копија пасоша са визом, копија зелене карте и сл.)


- Потребно је да се корисник пензије писмено обрати Републичком фонду  за пензијско и инвалидско осигурање (РФПИО) филијали у Р. Србији где се врши исплата пензије са захтевом за исплату пензије у Канади и да проследи доказ о сталном пребивалишту у Канади.,


- Из Р. Србије трансфер пензија се врши из Дирекције Београд  и Дирекције Покрајинског фонца Нови Сад.


- Одељење за исплату шаље кориснику на кућну адресу обрасце које треба попунити и вратити Фонду.,


- Корисник треба у писменој форми да достави Фонду попуњен образац – потврду о животу оверену у овом ГК као и попуњен образац од стране банке са унетим подацима о броју отвореног девизног рачуна и називу банке.,
(Ову потврду о животу је потребно једном годишње слати Фонду.),


- Исплата се врши тромесечно за претходна три месеца у канадским доларима директно на рачун корисника с тим да инотрошкови падају на терет корисника пензије.


Напомена:  Законски рок за решавање права и трансфера новца је 60 дана.
 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга